VIŠE PRIHODA PRIKUPLJENO U SARAJEVU I TUZLI NEGO U CIJELOJ RS

Porezna uprava Federacije BiH nedavno je obavijestila javnost da su porezni obveznici Federacije BiH u periodu od januara do aprila 2024. godine uplatili 2.658.487.319 KM javnih prihoda.

Ovo predstavlja povećanje od 226.809.202 KM ili 9,33% u odnosu na isti period prošle godine.

Analizirajući po kantonima, Kanton Sarajevo je prednjačio sa 985.373.595 KM, dok je Tuzlanski kanton prikupio 450.148.731 KM.

Slijede Zeničko-dobojski kanton sa 334.823.452 KM, Hercegovačko-neretvanski kanton sa 315.192.169 KM, Srednjobosanski kanton sa 197.428.841 KM, Unsko-sanski kanton sa 153.306.638 KM, Zapadnohercegovački kanton sa 112.911.227 KM, Kanton 10 sa 51.645.565 KM, Bosansko-podrinjski kanton sa 29.530.819 KM i Posavski kanton sa 28.126.283 KM.

S druge strane, Poreska uprava RS je u prva četiri mjeseca ove godine prikupila 1,424 milijardi KM na račun javnih prihoda RS, što je povećanje od 214,7 miliona KM ili 18% u odnosu na isti period prošle godine.

Ovaj rast naplate je ostvaren u svim grupama javnih prihoda.

Podaci jasno pokazuju da je u Federaciji BiH u prvom kvartalu uplaćeno preko 1,2 milijardi KM više nego u manjem bh. entitetu RS.

Posebno se ističe činjenica da su sami Kanton Sarajevo i Tuzlanski kanton zajedno prihodovali 1,435 milijardi KM, što je više od ukupnih prihoda cijele RS.