Visočki izviđači učestvuju na XXI Međunarodnim susretima izviđača “Mimoza 2024”

Odred izviđača “Visoko” biće dio XXI Međunarodnih susreta izviđača “Mimoza 2024”, a koje organizuje Odred izviđča “Orjen” iz Herceg Novog. Tako će iz Visokog put Zelenike krenuti preko 100 izviđača (2 autobusa i par automobila), a tokom ove aktivnosti izviđači će se družiti, takmičiti, prisustvovati otvaranju 55. Dana mimoze, gledati karneval i mažoretkinje, napraviti maskenbal, ići na koncerte Teške industrije, Halida Bešlića…

“Hvala prijateljima iz OI “Petar Kočić” Brod, OI “Vrba” Doboj istok, OI “Crni vrh” Tešanj, OI “Zvijezda” Vareš i OI “Neretva” Konjic što sa nama kreću zajedno u ovu avanturu”, dodali su iz OI “Visoko”.