Visočki kandidati po rednim brojevima za Skupštinu ZDK

U postupku ovjere kandidatskih listi i kandidata Centralna izborna komisija BiH je ovjerila ukupno 822 kandidatske liste uključujući ranije ovjerenih 17 neovisnih kandidata.

Od, do sada poznatih i zvaničnih imena i brojeva na listi za Skupštinu ZDK koja broji 35 zastupnika, kada bi bila sastavljena samo od visočkih kandidata ta lista bi izgledala ovako:

1. Amra Babić – NiP

3. Hajrija Omanović – Koalicija Država

4. Dario Pekić – NES

4. Tarik Halilović – Koalicija Država

6. Emir Džafić – SDA

6. Vahid Ramić – SBB

7. Rusmir Ganić – Koalicija Država

9. Mirela Mateša Bukva – SDA

9. Sanela Salihbegović – Koalicija Država

10. Emir Osmanbašić – NiP

12. Kemal Kardaš – NES

14. Kemal Karavdić – Koalicija Država

19.Fikret Dervišević – SDA

20. Mahir Čengić – SDP

21. Idžma Kalaba – SBB

23. Delila Novokmet-Halilović – NES

30. Rasim Omanović – SDA

32. Tarik Kulović – SDP

29. Eniz Babić – NES

29. Husnija Merdić – NiP

37. Haris Hodžić – SBB

38. Selma Lemeš – SDA

Rok za objavu ovjerenih kandidatskih listi u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja je do 18. august 2022. godine – saopćeno je iz CIK-a BiH.