VISOČKI UČENICI U PARKU „RAVNE 2“ REALIZOVALI AKCIJU „KAO PRVO, POSADI DRVO“

Projekat koji se realizuje u svim školama u Zeničko – dobojskom kantonu, a u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK i Šumske uprave, i ove godine je realizovan i u parku „Ravne 2“. Riječ je o projektu „Kao prvo, posadi drvo“.

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Safvet – beg Bašagić“ iz Visokog, u pratnji svojih nastavnika, posjetili su park i zasadili drveće u najljepšem parku na ovim prostorima, te na taj način ostavili i svoj trag u parku.

– Danas su s nama učenici 8-2 razreda naše škole, zajedno sa nastavnicima Aminom Memišević i Mehmedom Tatarevićem. Riječ je o projektu čiji je cilj sadnjom drveća naglasiti važnosti ozelenjavanja površina, te na taj način podizati ekološku svijest kod naših učenika, ali i naših stanovnika. – kazao nam je razrednig Eldin Ohran.