Visoki funkcioneri Kantona Sarajevo u posjeti Bosanskoj dolini piramida

Nakon što je predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić podijelio predstavnicima nevladinih organizacija odluke o dodjeli sredstava iz Budžeta KS za ovu godinu, kojim će se realizirati projekti značajni za afirmaciju i razvoj KS, a čija je implementacija na području Kantona Sarajevo i van njega, predsjedavajući, kao i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović, posjetili su jučer Bosansku dolinu piramida.

– Zadovoljstvo mi je bilo ugostiti dva visoka funkcionera Kantona Sarajevo, kantona koji je učestvovao kao jedan od najvećih donatora i sponzora u izgradnji našeg Regionalnog teniskog centra i kompleksa. Danas smo imali priliku obići Muzej Fondacije, tunele Ravne i ponovo park „Ravne 2“ i mnogo im je jasnije nakon obilaska koliki je značaj ovih lokacija i projekta, ne samo za lokalnu zajednicu i BiH, već i za region i drago mi je da smo i danas dobili obećanja da će se i ubuduće uključivati u realizacije naših projekata i akcija. Ono što želimo ovdje jeste da smanjimo broj mladih ljudi koji odlaze i koji će kroz turizam, kroz sport i druge aktivnosti ostati u svojoj zemlji i biti motor razvoja Bosne i Hercegovine. – kazao je nakon posjeta dr. Semir Osmanagić.

Za aktivnosti i projekte 13 organizacija, ovoga puta, dodijeljeno je 166.300 KM sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo. Jedna od organizacija kojoj su dodijeljena sredstva je i Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”. U konkretnom slučaju Kanton Sarajevo je podržao izgradnju teniskog kompleksa u Visokom, koji će značajno uticati na razvoj sportskih i turističkih potencijala, te time i na intenziviranje pozitivnih ekonomskih procesa u ovom dijelu naše zemlje.