Visoko: Novčana podrška poljoprivrednoj proizvodnji

Budžetom Grada Visoko predviđena je podrška poljoprivrednoj proizvodnji za 2023.godinu.

Rokovi podnošenja zahtjeva su slijedeći:

ANIMALNA PROIZVODNJA 

VRSTA PROIZVODNJE ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Proizvodnja mlijeka u sistemu otkupa I kvartal do 10.04.2023.godine
Pčelarska proizvodnja do 15.05.2023.godine
Uzgoj koka nosilja za konzumna jaja (slobodan i kavezni uzgoj) minimalno 50 do 01.10.2023.godine
Podrška za uzgajivače tovnih brojlera do 01.10.203.godine

BILJNA PROIZVODNJA

VRSTA PROIZVODNJE ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Plastenička proizvodnja obrt –minimalno 300m2  plastenika do 01.07.2023.godine
Plastenička proizvodnja fizička lica – minimalno 300m2 plastenika do 01.06.2023.godine
Proizvodnja maline do 15.11.2023.godine
Proizvodnja jagode na minimalnoj površini 0,1ha do 01.06.2023.godine
Proizvodnja na otvorenom obrt- minimalno 0,3ha do 01.07.2023.godine

OSTALE PODRŠKE

VRSTA PROIZVODNJE ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Podrška za nabavku novih priključaka za mehanizaciju i muzilica (vrijednosti do 2.000KM) do 01.10.2023.godine
Incidenti u proizvodnji do 01.12.2023.godine
Podrška za registrovanu organsku proizvodnju do 01.10.2023.godine

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na web stranici i Šalter sali Grada Visoko.