Visoko / Oštećen spomenik borcima NOR-a

Ovog vikenda, namjerno ili ne, došlo je do oštećenja Spomen kosturnice borcima NOR-a u Gradskom parku u Visokom. Činjenica je da ovaj spomenik u svakom slučaju treba sanaciju, jer nije prvi put da se dešavaju slične stvari, posebno na ovim mjestima gdje je i sada zabilježeno oštećenje.

Također, postoje i kamere koje su postavljene u neposrednoj blizini parka, pa ako je do oštećenja došlo sa namjerom, onda počinitelj ili više njih, treba da budu adekvatno kažnjeni.