VISOKO: Više od 180 ljudi u izolaciji

U tabelarnom izvještaju Operativnog centra Uprave policije MUP-a ZDK od danas stoji da su pripadnici MUP-a ZDK na području ZDK obišli 2.134 osobe u izolaciji zbog korona virusa.

Tom prilikom izdato je i šest prekršajnih naloga za nepoštivanje odluke o izolaciji građana potencijalno ugroženih virusom. Naloge izdaju nadležni sanitarni inspektori.

Po gradovima to izgleda ovako:

Visoko – 184 građanina u izolaciji

Žepče – 88

Vareš – 48

Olovo – 58

Usora – 39

Doboj jug – 52

Tešanj – 375

Maglaj – 198

Zavidovići – 120

Breza – 36

Kakanj – 320

Breza – 36

Nemila – 28

Zenica – 588