VLADA FBiH NA SJEDNICI U MOSTARU ODLUČILA: Subvencije kamata privatnim preduzećima u FBiH

Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade FBiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi FBiH, usljed poteškoća u poslovanju privrednih društava.

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond” u iznosu od 5.700.000 KM.

Ovaj program je rezultat nastojanja Vlade FBiH za nastavak iznalaženja mjera pomoći privredi FBiH, usljed poteškoća u poslovanju privrednih društava.

Osnovni cilj Programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po Kreditno garantnom programu za velika preduzeća i Kreditno garantnom programu za izvoznike, ili će biti zaduženi u 2024. godini po ovim programima, da dobiju grant sredstva na ime subvencioniranja dijela troškova kamate. Subvencionirat će se dio kamata na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto.

Postupak subvencioniranja dijela kamate će se provoditi na način da će se vršiti refundiranje dijela kamate na kredite odobrene po ovim programima za održavanje tekuće likvidnosti i postojećeg stepena zaposlenosti, nabavku obrtnih sredstava, dovršenja već započetih investicija, kao i pokretanje novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih.

Uključuje i povećanje konkurentnosti, razvoj i uvođenje inovacija i novog zapošljavanja (ukoliko se odnosi na novu investiciju). U strukturi odobrenog kredita do 30 posto se može odnositi na finansiranje tekućih sredstava.

Programom se definira zakonodavni okvir, cilj, namjena sredstava, korisnici programa, raspoloživa sredstva, trajanje programa, visina subvencionirane kamatne stope, uslovi koje treba ispuniti korisnik, kao i postupak odobravanja sredstava.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv po ovom programu, s obzirom da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost korištenja sredstava za regresiranje kamata. Prema ovom programu, korisnici kredita stiču pravo na regresiranje kamata za I, II, III i IV kvartal 2024. godine ukoliko su uredno izmirili dosadašnje obaveze po kreditu.

Vlada je također donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti za zaključivanje Ugovora o realizaciji aktivnosti regresiranja kamata – Garantni fond, između Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Razvojne banke Federacije BiH. Za potpisivanje Ugovora ovlašten je federalni ministar energije, rudarstva i industrije.