VLADAVINA PRAVA Oduzimanje nezakonito stečene imovine najefikasnije sredstvo u borbi protiv kriminala

Korupcija i organizovani kriminal i dalje predstavljaju jedan od najrasprostranjenijih izazova vladavini prava zapadnog Balkana, te je oduzimanje nezakonito stečene imovine jedno od najefikasnijih sredstva borbe protiv ovih zločina budući da se tim putem sankcionišu krivična djela, ali i odvraća od takvih radnji u budućnosti, rečeno je danas na konferenciji “Učinkovito oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u zapadnom Balkanu“.

Više od 100 sudija, tužitelja, profesora i drugih stručnjaka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije, Hrvatske i Italije okupilo se danas u Sarajevu povodom te konferencije koju organizuju AIRE centar i Regionalna antikorupcijska inicijativa, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

Projekt menadžerica AIRE centra Nevena Kostić kazala je da je zapadni Balkan ostvario ogroman napredak u usvajanju zakonodavstva o oduzimanju imovinske koristi, ali da se prilikom provedbe i dalje uočavaju značajni problemi. Uprkos tome što se ova tema nalazi na političkom dnevnom redu svih jurisdikcija u regionu, dodala je, niti jedna od zemalja regiona nije sačinila posebnu strategiju o oduzimanju imovinske koristi, čime bi se ona predstavila kao cilj državne politike, već to pitanje predstavlja aspekt raznih strategija.

– Neophodno je nastaviti unapređivati kapacitet policije i tužilaštava koji provode finansijske istrage, budući da se trenutno suočavamo sa problemom nedostatka kapaciteta i vještina, ne samo u okviru specijalizovanih jedinica, već i u organima zaduženim za istraživanje i gonjenje krivičnih dijela – kazala je.

Tvrdi da su na političkom nivou sve zemlje zapadnog Balkana prepoznale potrebu formiranja organa za oduzimanje imovinske koristi te su čvrsto fokusirane na taj cilj, premda se nalaze u raznim fazama.

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini Julian Reilly istakao je da su organizovani kriminal i korupcija ključne prepreke prosperitetu i vladavini prava.

– Oduzimanje imovine kriminalcima je nezaobilazni način podrivanja poslovnog modela kriminalaca i korumpiranih političara. Mi moramo dijeliti znanje, vještine i stručnost kako bi kriminalce izveli pred lice pravde i udarili gdje ih najviše boli – u njihovo bogatstvo – kazao je.

Ističe da su mnoga područja ažurirala svoje krivične zakone i procedure.

– Drugi su u toku tih promjena. Većina je također uspostavila posebne zakone vezane za oduzimanje imovine zasnovane na međunarodnim standardima. To su pozitivni koraci, a Ujedinjeno Kraljevstvo i drugi u međunarodnoj zajednici će uraditi sve što možemo kako bi vam pomogli da završite izgradnju neophodnog zakonskog okvira, procedura i postupaka – naglasio je ambasador.

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija je zahvalio organizatorima konferencije koji su prepoznali značaj efektivnog oduzimanja stečene imovine, te je prisutne informirao o aktivnostima koje je u ovoj oblasti poduzeo VSTV BiH, kao što je usvajanje Modula za prikupljanje podataka o oduzimanju privremeno i trajno oduzete imovinske koristi, sa ciljem praćenja ostvarenih rezultata, te Smjernica za glavne tužioce za donošenje obavezujućeg uputstva kojim se propisuje obaveza provodenja finansijske istrage prilikom provođenja istrage u predmetima korupcije, organizovanog kriminala i pranja novca.

– Svjesni smo da su očekivanja javnosti kada je rad tužilaštava i sudova u pitanju velika. Borba protiv korupcije, organizovanog i privrednog kriminala i dalje je u fokusu domaće i međunarodne zajednice, našeg partnera u reformskom procesu pravosuđa BiH – dodao je Lagumdžija.

Ukazao je na važnost preispitivanja dosadašnjeg načina rada, unaprjeđenje procedura i, generalno, odlučniju borbu protiv ove vrste kriminaliteta.

– Očekivanja su velika, samim tim i pritisak na tužioce da unaprijede ne samo kvantitet već i kvalitet svog rada – rekao je Lagumdžija.

Šefica sekretarijata Regionalne antikorupcijske inicijative Desislava Gotskova kazala je da će se učesnici informirati s najnovijim istraživanjima i informacijama vezanim za oduzimanje imovinske koristi na zapadnom Balkanu, o sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava o imovini koja je proizašla ili se vezuje uz krivična djela, o društveno korisnoj upotrebi oduzete imovine te kripto imovini.

Pored toga, na toj konferenciji su predstavljena i najnovija istraživanja o dobrim praksama oduzimanja i korištenja nezakonito stečene imovine. Publikacija “Društveno korisna uporaba oduzete imovine” ističe prednosti i mogućnosti korištenja ove imovine za društveno korisne ciljeve, a posebno za potrebe žrtva teških zločina.

Pored toga, publikacija “Posebne istražne (dokazne) radnje kao integralni dio finansijskih istraga krivičnih djela korupcije i organiziranog kriminala” donosi pregled posebnih istražnih radnji, njihovu klasifikaciju i standarde primjene, te ukazuje na mogućnosti i značaj te vrste istražnih tehnika za provođenje finansijskih istraga.