Vlasnik franšize McDonald'sa Haris Ihtijarević 12 godina krao vodu od Avaza

Nakon objavljivanja informacija portala “Raport” da je Haris Ihtijarević, doskorašnji vlasnik franšize McDonald'sa, ilegalnim priključkom na vodovodnu mrežu dužan sarajevskom “Vodovodu i kanalizaciji” 200.000 KM, na stranici ovog javnog preduzeća objavljena je precizna i dopunjena informacija na ovu temu.

Iz nje proizilazi da Ihtijarević nije krao vodu od KJKP “Vodovod i kanalizacije”, već je to činio na štetu pravnog lica “Avaz d.o.o.”, na čiju mrežu je bio ilegalno prikopčan.

“Avaz d. o.o.” je više od deset godina uredno izmirivao sve dobijene ukupne račune prema “Vodovodu i kanalizaciji”. Nakon ovoga ta će kompanija podnijeti krivičnu prijavu protiv Ihtijarevića i ovlaštenih lica kompanije koja se ilegalno priključila na sistem i brojilo Avaza, a provest će se i interna istraga da li se, eventualno, na isti način i na štetu Avaza trošio plin ili električna energija.

U nastavku donosimo kompletno saopćenje KJKP “Vodovoda i kanalizacije”:

– McDonald's, odnosno firma Gliese 581g koja je bila zastupnik ovog lanca restorana u Bosni i Hercegovini, Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo duguje više od 12.000 KM na osnovu računa za vodu i odvodnju.

McDonald's nije evidentiran kao potrošač KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo na adresi Džemala Bijedića. S obzirom na to da na ovoj adresi Preduzeće ima evidentiranog potrošača AVAZ d.o.o. Sarajevo, kontaktirali smo ih i dobili informaciju da je McDonald's bio njihov zakupac (objekat McDonald's je na zemljištu koje je u vlasništvu Avaza).

Služba za kontrolu vršila je provjeru gradilišnog priključka firme Butmir d.o.o. na ovoj adresi (firma koja je radila objekat McDonald'sa) u 2017. godini i tom prilikom je ustanovljeno da se voda troši preko unutrašnje instalacije Avaza.

Što se tiče ostalih poslovnica, McDonald's je bio registrovan na sljedećim lokacijama:

– Maršala Tita 36, gdje je ostalo neizmireno 2.206 KM (neplaćeni računi od oktobra 2022. do decembra 2022. godine)

– Šip – Alipašina bb ( na ovom lokalitetu dug iznosi 10.184 KM – neplaćeni računi oktobar 2022-decembar 2022. godine).

Objekti na ovim lokacijama su imali ugrađene vodomjere putem kojih je obračunavan utrošak vode. Oba potrošna mjesta su dostavljena Službi za vodomjere kako bi ista izvršila blindiranje vodomjera. Također, dat je nalog da se obje poslovnice, objekat u ulici Maršala Tita, kao i objekat i ulici Alipašina bb (na Šipu) isključe iz sistema vodosnabdijevanja zbog neplaćanja računa za utrošenu vodu u za to predviđenom roku – saopćeno je iz KJKP “Vodovod i kanalizacije”.

Na kraju treba istaći da će kompanija “Avaz d.o.o” slučaj prijaviti kantonalnom MUP-u, te da se očekuje reakcija nadležnog Tužilaštva.

Vezani članci

SVI POSLOVI HARISA IHTIJAREVIĆA (3): Zaradili 4,3 miliona KM na preprodaji imovine Slovenijalesa

Visokoin.com

Šta sve ima vlasnik firme koja je izgubila licencu brenda McDonald’s: Kapital 3,4 miliona KM, u novcu 162.000, od parkinga zarada 3,9 miliona!

Visokoin.com