VSTV pravda neodgovorne u slučaju Memić, ne znaju koliko je građane koštao pogrešno usmjereni proces

Zastupnik u Parlamentu BiH Saša Magazinović nezadovoljan je odgovorom VSTV – a na pitanja koja je postavio u vezi sa odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija za dužinu za dužinu procesa u slučaju Memić kao i utvrđivanja odgovornosti onih koji istragu i suđenje odveli u pogrešnom pravcu.
– Iz odgovora je potpuno jasno da niko neće odgovarati ako ima funkcionalni imunitet. Za pravosuđe u BiH je to teško dokazivo, ali dobro je da nam je neko to konačno javno priznao i stavio pečat na to, rekao je Magazinović.

Odgovor VSTV –a dolazi u trenutku kada je Vrhovni sud po treći put oslobodio Ljubu i Bekriju Seferovića za saobraćajnu nesreću u kojoj je prema navodima Tužilaštva KS stradao Dženan Memić, zbog čega njegova porodica opravdano traži odgovornost, posebno postupajućeg tužioca u predmetu Seada Kreštalicu te glavne tužiteljice Sabine Sarajlije.

„Sudija ii tužilac ne može biti krivično gonjen, uhapšen ili zadržan u pritvoru niti može odgovarati u građanskom postupku za mišljenja koja daje ili za odluke koje donese u okviru svojih službenih dužnosti. Ovim imunitetom nije obuhvaćen posebni disciplinski prekršaj sudija, propisan članom 56. tačka 9.istoga zakona: “donošenje odiuka kojim se očigledno krši zakon, ili upomo neopravdano kršenje pravila postupka’. Međutim, navedeni prekršaj nije propisan i za tužioce, imajuči u vidu različite uloge sudija i tužilaca u pravosudnim postupcima. Stoga se postupanje u konkretnom tužilačkom predmetu jedino može posmatrati u svijetlu preostalih disciplinskih prekršaja propisanih članom 57. Zakona o VSTV-u BiH, pri čemu je potrebno imati u vidu da su članom 9. Zakona o Federalnom tužilaštvu FBiH, propisane isključive ingerencije Federalnog

tužilaštva FBIH da “nadzire rad kantonalnih tužilaštava u cilju garantovanja zakonitostii efikasnosti postupaka”, između ostalog se navodi u odgovoru VSTV-a.

Uz ovo iz VSTV-a citiraju član 72. Zakona o VSTV-u kojim je propisano da se disciplinski postupak ne može pokrenuti protiv sudije i tužioca po isteku više od pet godina od dana na koji je navodni prekršja učinjen odnosno po isteku više od dvije godine od dana kada je VSTV zaprimilo prvu pritužbu.

Zastupnica u Skupštini KS Arijana Memić, koja je sestra Dženana Memića, na posljednjoj sjednici Skupštine KS izrazila je bojazan o pozivanju na zastaru u jednom od pitanja upućenom Sarajliji:

– Da li će biti poduzete disciplinske ili neke druge mjere za tužitelje kojima je dokazano da su zastupali pogrešnu optužnicu, trošili vrijeme, nisu zastupali oštećenu stranu na način na koji su trebali, na kraju, trošili novac građana KS, pri tome uznemiravali javnost ili ćete se pozvati na nastupanje zastare disciplinskog prekršaja jer je proteklo 5 godina od događaja?

U odgovoru Magazinoviću VSTV se poziva i na odluku Ustavnog suda BiH od od 15.2.2017. godine kada je odbijena kao neosnovana,apelacija Muriza Memića, podnesena zbog nepostojanja djelotvorne istrage u pomenutom predmetu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo. Također VSTV podsjeća da je odbijena i disciplinska prijava protiv bivše šefice kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Dalide Burzić.

Ono što VSTV ne zna je koliko su do sada državugradane BiH ukupno koštali pravosudni procesi u slučaju ubistva Dženana Memiča koji su vođeni u pogrešnom pravcu.

– Odgovorom da ne znaju koliko je do sada građane koštao ovaj predmet VSTV je pokazao bahatost. Da su htjeli oni su to lako mogli utvrditi, smatra Magazinović.

Iz odgovora VSTV –a Saši Magazinoviću jasno se vidi koliko je sociolog Esad Bajtal u pravu kada tvrdi da je u BiH borba za pravdu i istinu sve teža jer su na odgovornim funkcijama ljudi čije ključno obilježje je sofisterija, nepravda, laž i prevara.