Za isplatu dugovanja budžetskim korisnicima 9,2 miliona KM

BIHAĆ – Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, potpisao je prve ugovore o vansudskim nagodbama za izmirenje dugovanja budžetskim korisnicima koji su u proteklim godinama, po raznim osnovama, tužili Unsko-sanski kanton i dobili presude na sudovima.
Ružnić je istakao kako će ugovori biti sklopljeni sa 1.223 korisnika, a u pomenute svrhe ovogodišnjim budžetom osiguran je iznos od 9,2 miliona maraka.

Tako je nakon duže od decenije pokrenuta s mrtve tačke isplata potražiocima, od kojih neki čekaju i 15 godina da naplate svoja dugovanja koja su, u međuvremenu, dostigla iznos od 180 miliona maraka u ukupnom zbiru.

Ružnić je istakao kako se dugovanja isplaćuju potražiocima koji su pristali da se odreknu zateznih kamata i deset odsto glavnice duga.

“Ranije smo raspisali javni poziv za one koji su bili spremni za ovakvu vrstu vansudske nagodbe i javilo se oko 1.300 potražilaca, najviše njih, skoro polovina, iz sektora obrazovanja. Što se tiče načina isplate, prvi u redu za isplatu biće oni koji imaju najstarija potraživanja”, istakao je Ružnić.

Dodaje kako su ova dugovanja godinama predstavljala veliko opterećenje za kantonalni budžet i onemogućavala dugoročno finansijsko planiranje. Dugovi su stvarani tokom protekle dvije decenije, kada su radnici u javnoj upravi, prosvjeti, policiji i drugim oblastima tužili Vladu zbog toga što su dobijali lične dohotke i druge naknade umanjene u odnosu na iznose predviđene kolektivnim ugovorima.

Godinama su se dugovanja akumulirala i dostigla sadašnji iznos.

Ružnić kaže da postoji više od 11.000 potražilaca, a razmišlja se i o mogućnosti kreditnog zaduženja s ciljem ispunjenja zakonskih obaveza.

Predstavnici sindikata koji okupljaju budžetske korisnike pozdravili su odluku Vlade USK, istakavši kako se na ovaj način vraća povjerenje među socijalnim partnerima.

“Ovo je dobar početak rješavanja ovog problema koji se godinama stavljao pod tepih. Drago mi je što je ova vlada smogla hrabrosti da krene s isplatom dugovanja, jer je to zakonska obaveza koja se mora izvršiti”, kazao je Mahmut Alagić, predsjednik Sindikata policije USK.

Inače, finansijska situacija u budžetu USK opterećena je i brojnim drugim kreditnim obavezama, pa se procjenjuje da ukupna dugovanja kantona, po raznim potraživanjima, premašuju 250 miliona maraka.