Zakazana 36. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

Obavještava se javnost da će se 36. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko, saziv 2020 – 2024 godina održati 29.02.2024. godine (četvrtak) u sali Gradskog vijeća Visoko, sa početkom u 14:00 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa 35. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Nacrt Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027.
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

3. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Grada Visoko za 2024. godinu
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju budžeta Grada Visoko za 2024. godinu
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

5. Prijedlog odluke o osnivanju higijenskog servisa za zbrinjavanje napuštenih životinja
IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog odluke o potvrđivanju izmjene predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Buzić Mahala
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

7. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
7.1. Prijedlog odluke o prestanku statusa dobra u općoj upotrebi na dijelu nekretnine k.č. 1837 KO Moštre i promjeni prava vlasništva Visoko
7.2. Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina k.č. 1837/2 KO Moštre i k.č. 1759/3 KO Moštre
7.3. Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na k.č. 80 KO Poriječani
7.4. Prijedlog odluke o uspostavi prava vlasništva
IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

8. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području Grada Visoko u 2023. godini
IZVJESTILAC: komandir Policijske stanice Visoko

9. Vijećnička pitanja i inicijative