Zaposlite se u Gradskoj upravi Visoko: Raspisani javni konkursi za više od 20 radnih mjesta

Na zahtjev Grada Visoko, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u četvrtak ( 28. aprila 2022. godine) je raspisala Javne konkurse za više od 20 radnih mjesta u Gradskoj upravi Visoko.
Radna mjesta:

Pomoćnik gradonačelnika za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
Pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Pomoćnik gradonačelnika za opću upravu i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac

Radna mjesta:

Šef Odsjeka za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
Šef Odsjeka za infrastrukturu u Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Šef Odsjeka za inspekcijske poslove u Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Šef Odsjeka za javne nabavke u Službi za opću upravu i zajedničke poslove – 1 (jedan) izvršilac

Radna mjesta:

Viši stručni saradnik za pripremu i realizaciju projekata u Odsjeku za infrastrukturu – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za komunalne poslove i poslove zaštite okoline u Odsjeku za ekologiju i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za poslove planiranja i projektovanja u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Odsjeku za boračko-invalidsku zaštitu – 1 (jedan) izvršilac
Viši stručni saradnik za upravno-pravne poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za geodetske poslove u Odsjeku za imovinsko – pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina – 2 (dva) izvršioca

Radna mjesta:

Stručni saradnik za upravno – pravne poslove u Odsjeku za urbanizam i prostorno planiranje – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za praćenje i analizu rada javnih ustanova, javnih preduzeća, udruženja i sportskih kolektiva u Odsjeku za društvene djelatnosti – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za poslove mjesnih zajednica u Službi za infrastrukturu, ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Komunalno – putni inspektor u Odsjeku za inspekcijske poslove – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za ekonomske poslove i poslove protokola u Službi Kabineta gradonačelnika – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za poslove opće uprave, upravno – pravne poslove – matičar i koordinator rada u Centru za pružanje usluga – 1 (jedan) izvršilac
Stručni saradnik za poslove javnih nabavki u Odsjeku za javne nabavke – 1 (jedan) izvršilac