Zasjedao Upravni odbor KCUS-a i donio zaključak: Rimac da jasno kaže ‘da’ ili ‘ne’ za Gavrankapetanovića

Privremeni Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) razmatrao je akt Federalnog ministarstva zdravstva u kojem nije data saglasnost za imenovanje Ismeta Gavrankapetanovića za novog generalnog direktora KCUS-a, piše Raport.

Na vanrednoj sjednici, Upravni odbor je donio zaključak u kojem poziva federalnog ministra zdravstva (Nediljko Rimac, op. a.) da uredi lični neupravni akt od 20. februara 2024. godine.

Traže da ministar donese upravni akt-rješenje kojim će nedvosmisleno i jasno dati ili uskratiti svoju saglasnost za imenovanje predloženog kandidata po provedenoj konkursnoj proceduri na mjesto generalnog direktora KCUS-a uz odgovarajuću pouku o pravnom lijeku, kako bi se u konkretnoj stvari mogla donijeti konačna odluka.

Ovaj zaključak će se dostaviti premijeru i dopremijerima Federacija Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju se navodi da je Privremeni Upravni odbor KCUS-a razmatrao novopristigle akte Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i dopis Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i na osnovu svih prikupljenih dokaza donio spomenuti zaključak.

“Privremeni Upravni odbor KCUS-a je na svojoj 3. redovnoj sjednici održanoj 28.12.2023. usvojio posebni Izvještaj Komisije za izbor i predloženu rang listu, te za generalnog direktora KCUS-a predložio izbor kandidata koji je osvojio najveći broj brodova od strane imenovane komisije, prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića”, podsjeća Upravni odbor o provedenoj konkursnoj proceduri.

Privremeni Upravni odbor KCUS-a je prijedlog odluke o imenovanju generalnog direktora dostavio 29. decembra prošle godine Federalnom ministarstvu zdravstva (kao i u ranijim procedurama) na saglasnost, u skladu sa članom 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Federalno ministarstvo je aktom od 22. januara 2024. zatražilo očitovanje i dostavu dokumentacije, jer je Ministarstvo krajem decembra 2023. zaprimilo više akata/dopisa sudionika javnog oglasa za izbor i imenovanje generalnog direktora KCUS-a kojim skreću pažnju na određene nepravilnosti i pozivaju Ministarstvo na zaštitu zakonitosti.

Sva tražena dokumentacija je dostavljena Ministarstvu 23.2.2024.godine, podsjećaju iz UO.

Također, na sve zahtjeve za dostavljanjem dodatne dokumentacije Federalnog ministarstra zdravstva, privremeni Upravni odbor KCUS-a je odgovorio i dostavio.

Federalni ministar zdravstva je 21. februara dostavio Upravnom odboru KCUS-a dopis (neupravni akt) u čijem predmetu navodi naziv istog kao saglasnost.

“Obzirom da iz sadržaja navedenog akta proizilazi da federalni ministar zdravstva odbija dati saglasnost na izbor prvorangiranog kandidata za direktora KCUS-a, prof. dr. Ismeta Gavrankapetanovića, molimo jer je neophodno da federalni ministar prilikom odlučivanja o pravu kandidata donese upravni akt-rješenje s odgovarajućom poukom o pravnom lijeku kako bi se u skladu sa članom 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima koja ima supremaciju u primjeni u Bosni i Hercegovini, te Ustavu Bosne i Hercegovine i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, osigurala eventualna sudska zaštita i mogućnost preispitivanja zakonitosti donesenog rješenja.

Iz svega navedenog pozivamo federalnog ministra zdravstva da u što kraćem roku donese uređeni upravni akt-rješenje ili da to isto učini Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ukoliko bi nadležni federalni ministar propustio isto učiniti”, navodi se u zaključku Upravnog odbora KCUS-a.