Zašto je rektor vratio na doradu otkaz Sebiji Izetbegović

Sebija Izetbegović više ne predaje studentima. Nakon što joj su joj oduzeta profesorska zvanja, silom zakona prestao je njen angažman na Visokoj zdravstvenoj školi, na kojoj je predavana na osnovu ugovora o angažmanu.

Na Medicinskom fakultetu u Sarajevu Izetbegović je imala ugovor o nepotpunom radnom vremenu, što je vrlo čudno jer je kao direktorica KCUS-a morala imati ugovor o 100-postotnom radnom vremenu.

Nakon što je ostala bez zvanja redovne profesorice Medicinski fakultet je pripremio je otkaz o radu Sebiji Izetbegović i poslao ga u proceduru. Međutim, rješenje je vraćeno iz Rektorata UNSA-e na doradu. Kako je jučer kazao rektor Rifat Škrijelj, rješenje je vraćeno zbog pravnih začkoljica.

Kako je potvrđeno Raportu, sporan je jedan od članova zakona na koji se poziva Medicinski fakultet u svom rješenju o otkazu Sebiji Izetbegović. Naime, s Medicinskog fakulteta su, između ostalih, naveli član 96., stav 1, tačka b Zakona o radu FBiH, kao jedan od razloga otkaza, ali pravni stručnjaci UNSA-e smatraju da je to neosnovano. U spornom članu se navodi:

“Poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu, uz propisani otkazni rok, ako: radnik nije u mogućnosti da izvršava svoje obaveze iz radnog odnosa”.

Iz ovoga proizilazi da Sebija Izetbbegović iz nekog razloga više nije u mogućnosti predavati studentima, a zapravo se otkaz daje zbog toga što ne ispunjava uvjete.

Medicinski fakultet još nije dostavio dorađeno rješenje u Rektorat.