ZASTUPNIČKA INICIJATIVA: „Svakodnevno smo svjedoci rezultata političke trgovine i političkog uticaja od strane najviših političkih aktera u ZDK“

Zahtjevam da Skupštini ZDK dostavite slijedeće informacije, a koje su od izuzetnog javnog interesa i to za dva kandidata (Šišić Rusmir i Šehović Nermin), koji su ušli u uži izbor za komesara Uprave Policije MUP-a ZDK, traži zatupnica Renić
Sanja Renić, Zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnijela je inicijativu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona koju objavljujemo u cijelosti:

„Poštovani,

Na osnovu člana 194. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, III prečišćeni tekst („Službene novine ZDK“ broj: 14/18 18/18 isp. i 7/19,), upućujem predmetnu inicijativu:
Kantonalnom tužilaštvu u Zenici o službenom očitovanju po krivičnoj prijavi, podnesenoj od strane tužitelja Sanjina Kulenovića i tužitelja Amira Bajrića protiv Rusmira Šišića novoizabranog komesara Uprave policije MUP-a ZDK;
Nezavisnom odboru za izbor i reviziju Zeničko-dobojskog kantona, a kojeg čine slijedeći članovi:
 Meris Husanović;

 Melisa Ahmić;

 Sead Bolić;

 Sehadet Hadžić;

 Almir Redžić;
 Vanja Udiljak;

 Taib Spahić.

Zahtjevam da Skupštini ZDK dostavite slijedeće informacije, a koje su od izuzetnog javnog interesa i to za dva kandidata (Šišić Rusmir i Šehović Nermin), koji su ušli u uži izbor za komesara Uprave Policije MUP-a ZDK i sa kojima ste obavili intervju 8. septembra 2021. godine:

 Ime i prezime kandidata;

 Godina rođenja kandidata;

 Naziv završene srednje škole kandidata;
 Naziv zanimanja koje su stekli po završetku iste;

 Puni naziv fakulteta, uz naziv univerziteta koji su kandidati završili i kada?;

 Koje akademsko zvanje su stekli po završetku dodiplomskog i postdiplomskog studija?;

 Datum rasporeda na rukovodnu poziciju „ Viši inspektor“ i tačan naziv pozicije;

 Datum rasporeda na rukovodnu poziciju u činu „Samostalni inspektor“ i tačan naziv pozicije;

 Ostale stručne kvalifikacije i nazive profesionalnih obuka koje su kandidati uspješno završili;

 Kada i gdje?;

 Pojedinačne ocjene i obrazloženja tih ocjena za svakog od dva kandidata koji su ušli u uži izbor.

Ono što je od posebnog značaja za svako demokratsko društvo koje ne dozvoljava politizaciju policije i pravosuđa je to, da nam detaljno opišete način na koji ste ispoštovali principe transparentnosti tokom provođenja konkursa za komesara Uprave Policije MUP-a ZDK, te da li su intervjui sa kandidatima snimani, na kojem mediju i na koji način javnost, o čijem se interesu radi u ovoj konkretnoj konkursnoj proceduri, može imati uvid u sadržaj tih istih intervjua?
OBRAZLOŽENJE:

U trenutku kada Bosna i Hercegovina doživljava najveće povrede Ustava, demokratije i sloboda od strane člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika, kada su građani uznemireni i gube povjerenje u pravosuđe zbog tajnih snimaka najviših dužnosnika zaduženih za sigurnost, pravosuđe i pravni poredak ove zemlje, u Zeničko-dobojskom kantonu dešavaju se najgrublja kršenja i to u najvažnijoj oblasti sigurnosti, pravosuđa i vladavine prava. Svakodnevno smo svjedoci rezultata političke trgovine i političkog uticaja od strane najviših političkih aktera u ZDK. Svjedoci smo nezakonitih zapošljavanja bez konkursa, nezakonitih unapređenja na viša radna mjesta u organima uprave itd… Ako je ovo perspektiva našeg kantona i ako se provede politizacija policije, onda smo obavezni da građane upozorimo na sve moguće zloupotrebe građanskih prava i sloboda. Počet ću sa argumentom da je Portal 072info objavio već 04.8.2021. godine, prvi put ime Rusmira Šišića kao novog komesara. I drugi put,16.9.2021.godine opet su to učinili prije zvanične objave i Nzavisnog odbora i Vlade ZDK.

Rješenje o imenovanju izabranog kandidata još uvijek nije prošlo kroz objavu u Službenim novinama ZDK, a što je zakonska obaveza da bi uopće mogao početi sa radom, ali isti je izdao dana 17. 09. 2021. godine, Obavijest uposlenim u Upravi policije MUP-a ZDK, da sve akte usklade sa imenom i prezimenom imenovanog policijskog komesara po Rješenju Vlade ZDK broj: 02-03-12506/21 od 16. 9. 2021. godine, počev od 17. 9. 2021. godine i time grubo prekršio ovlasti.

Zahtjevam da se po ovom neviđenom postupku i Inicijativi očituju slijedeće Institucije:
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine;

Državna Agencija za istrage i zaštitu;

Pravobranilaštva svih nivoa vlasti;

Upravna inspekcija;

Visoki predstavnik;

Ombudsmeni;

OSCE;

OHR- odjel za vladavinu prava;
Ambasador SAD u BiH;

Ured za borbu protiv korupcije savjetnika Erica Larsona.
Nadam se da će Nezavisni odbor shvatiti važnost ove Inicijative, te da će što hitnije ovoj Skupštini predočiti tražene informacije, jer nisu odgovorili građanima u skladu sa Zakonom o pristupu informacijama u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 32/01, 48/11 ), koji su poslali isti upit.

Ako to ne urade u zakonskom okviru biću prisiljena podnijeti krivičnu prijavu protiv svih članova komisije“.

(TBT)