ZDK: Održana sjednica kantonalne Vlade

Na sjednici održanoj u petak, Vlada Zeničko-dobojskog kantona prihvatila je mišljenje kojeg je Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša dalo na prijedlog Hermine Herco, poslanice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, da se pokrenu izmjene Zakona o građenju kojima bi se produžio rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata.

– Resorno ministarstvo smatra da su opravdani zahtjevi općinskih službi za urbanizam za produženjem roka, ali nije opravdano omogućiti legalizaciju građevina izgrađenih nakon stupanja na snagu Zakona o građenju jer bi se time bespravni graditelji doveli u povoljniji položaj u odnosu na graditelje koji poštuju propisani upravni postupak. Uz ovo, usvojena je i Informacija o provođenju Zakona o građenju u dijelu koji se odnosi na legalizaciju bespravno izgrađenih građevina u Zeničko-dobojskom kantonu – saopćeno je iz Press službe ZDK.

Vlada poziva korisnike na štednju

Vlada je na sjednici primila na znanje Informaciju o ostvarenim prilivima u budžet ZDK za januar i 13 dana februara 2012. godine, te zadužila sve budžetske korisnike da ne stvaraju obaveze veće od procenta ostvarenja prihoda u prethodnom mjesecu, kako ne bi ugrozili likvidnost budžeta i isplatu osnovnih obaveza. Uz to, svim rukovodiocima nalaženo je da izvrše revidiranje stavki predviđenih u Nacrtu budžeta za 2012. godinu, kako bi se ostvarile uštede gdje god je to moguće.

Policajcima naknada za noćni rad

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova donesena je Uredba o dopuni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona kojom se osnovna plaća uvećava za rad noću za 30 odsto od bruto satnice i primjenjuje se od 01. januara 2012. godine.

Na prijedlog ovog Ministarstva usvojen je i Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2011. godinu.

Javnim kuhinjama 50.000 KM

Vlada je odobrila utrošak sredstava od posebnih vodnih naknada kojim se finansiraju projekti iz ove oblasti, u iznosu od 502.753 KM i to za period januar-mart 2012. godine. Za pet javnih kuhinja odobreno je 50.000 KM za prva tri mjeseca ove godine. Na sjednici održanoj u petak Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije – jesenja faza 2011. godine – saopćeno je iz Press službe ZDK.

(VisokoIN)