Zeleno svjetlo za otvaranje pregovora: Njemački Bundestag usvojio Rezoluciju o BiH

Ambasador BiH u Njemačkoj Damir Arnaut objavio je da je njemački Bundestag danas usvojio Rezoluciju o BiH i dao zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa EU.

Dodao je da je Bundestag zauzeo i izuzetno bitan, strateški stav o brojnim pitanjima od značaja za BiH.

“Pravi posao za Bosnu i Hercegovinu tek predstoji i treba biti urađen u skladu sa i u duhu ove rezolucije, nikako drugačije”, objavio je Arnaut.

Ambasador BiH u Njemačkoj je prisustvovao dijelu sjednice Bundestaga na kojoj se raspravljalo o Rezoluciji za BiH. Ranije je naveo da otvaranje pregovora BiH s EU ima široku podršku u Bundestagu što je današnjim usvajanjem Rezolucije i potvrđeno.