Zeničko-dobojski kanton dobija zasebno Ministarstvo sporta i kulture?

Današnja sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona donijela je inicijativu koju su podnijeli zastupnici Alen Kapković i Goran Bulajić. Ova dva predstavnika, iz različitih političkih opcija, zajednički su iznijeli prijedlog za rekonstrukciju Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, predlažući stvaranje dva nova ministarstva – Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade te Ministarstva sporta i kulture.

U obrazloženju ove inicijative, Kapković i Bulajić naglasili su kompleksnost trenutnog Ministarstva, ističući da se ono suočava s izazovima koje je nemoguće adekvatno riješiti u okviru jedne institucije. Ministarstvo trenutno pokriva područja obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ali prema njihovom mišljenju, ovakva koncentracija odgovornosti otežava učinkovito upravljanje i pružanje podrške ovim ključnim sektorima društva.

U pratećim dokumentima inicijative, ističe se da Zeničko-dobojski kanton broji 65 osnovnih i 32 srednje škole, te da Ministarstvo pokriva i institucije poput đačkog doma “Nedžad Ibrišimović”, Univerziteta u Zenici i instituta “Kemal Kapetanović”. Sve ove institucije zapošljavaju skoro 5 hiljada ljudi, dok se u okviru sportskog sektora registrira čak 206 udruženja, uz ukupno nepoznat broj sportskih organizacija zbog nepostojanja jedinstvenog registra.

Kapaciteti kulture u ovom kantonu također su značajni, s 16 kulturnih institucija koje zapošljavaju stotine radnika. Ipak, Kapković i Bulajić iznose zabrinutost u vezi sa stanjem sporta i kulture, tvrdeći da su sportski rezultati ispod očekivanja, a infrastruktura zapuštena i dotrajala. Ovo, prema njihovim riječima, ukazuje na nedostatak financijskih sredstava i potrebu za fokusiranim pristupom.

U dokumentu koji prati inicijativu, detaljno su opisane uloge i odgovornosti budućih Ministarstava. Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade imalo bi zadaću obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova u skladu sa zakonom, posebno se baveći osnovnim i srednjim obrazovanjem, područjem nauke, te istraživanjem i praćenjem mladih osoba. S druge strane, Ministarstvo sporta i kulture ZDK fokusiralo bi se na upravne, stručne i druge poslove u domeni sporta i kulture.

Ova inicijativa otvara novo poglavlje u upravljanju ključnim sektorima Zeničko-dobojskog kantona, a Kapković i Bulajić vjeruju da će razdvajanje Ministarstva omogućiti bolje prilagodljivost i učinkovitost u rješavanju specifičnih izazova u oblastima obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Očekuje se da će ova odluka pridonijeti jačanju infrastrukture, poboljšanju rezultata u sportu te poticanju kulturnog i obrazovnog prosperiteta u kantonu.