AKTIVNO 2.100 SLUČAJEVA MORBILA

Voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti Zavoda za javno zdravstvo FBiH Sanjin Musa kazao je da je najviše slučajeva morbila zabilježeno u Kantonu Sarajevo te da je svako sedmo dijete hospitalizirano.

Podsjetio je da su prvi slučajevi morbila zabilježeni u Tuzlanskom kantonu krajem prošle godine.

“Sadašnje brojke govore da imamo preko 2.100 slučajeva morbila, a najveće žarište je u Kantonu Sarajevo. Naši podaci govore da bilježimo i komplikacije uslijed oboljenja. Od ovih 2.100, svako sedmo dijete je hospitalizirano, a bilježimo i ozbiljne komplikacije”, kaže Musa.

Govoreći o velikom kašlju ističe da je zabilježeno 500 slučajeva, ali i da misli da su brojke podcijenjene iz razloga što u starijem uzrastu veliki kašalj ostaje neprepoznat.

“Najveći teret obolijevanja jeste u najmlađoj dobi, prije svega djeca do godinu dana. Kako i sam naziv bolesti kaže veliki kašalj karakteriše ga dugotrajni proces napadaja kašlja koji onemogućuje normalno hranjenje, čak i privremeni prestanak disanja, dakle veoma ozbiljne komplikacije”, zaključuje Musa.