Alija Šahinović – Kandidat Za Gradsko vijeće grada Visoko

Kandidat na listi GO Platforme za progres za Gradsko vijeće grada Visoko je:

Pod rednim brojem 6Alija Šahinović.

Rođen 8. januara 1963. godine u Visokom, po nacionalnosti Bosanac. Osnovno obrazovanje i gimnaziju završava u Visokom.

U Sarajevu 1986. diplomira na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. 1997. završava specijalističku školu «Management i informacione tehnologije» u MIT Centru, Ekonomskog fakulteta Sarajevo. 1998. u Osaki završava kurs «Primjena Japanske politike srednjih i malih preduzeća u Bosni i Hercegovini». 1999. u Torinu završava kurs «Implementacija tehnoloških parkova u Bosni i Hercegovini».

Govori engleski jezik. Nakon više različitih poslova koje je obavljao prije i poslije rata od 1997. godine je direktor preduzeća ALIM doo u Visokom. Oženjen i ima dva sina.

#DoNasJe ‼️
#MoguceJe ❗
#Visoko2020

Platforma za progres – Visoko: DO NAS JE !