Platforma za progres – Visoko: DO NAS JE !

Naš tim nije velik kao pojedini cjelokupni sistemi koji se prave, ali smo tu srcem za sve naše sugrađane.

🗣️ Rekli smo da ćemo se boriti za:

1. Objavljivanje dokumentacije o privatizaciji u Visokom; ✔️
2. Kreiranje fonda bespovratnih sredstava za StartUp projekte; ✔️
3. Smanjenje lokalnih parafiskalnih nameta za mala i srednja preduzeća; ✔️
4. Izgradnja regionalnog, samoodrživog reciklažnog centra na rijeci Fojnici; ✔️
5. Kreiranje fonda omladinske mobilnosti. ✔️

I upravo zbog ovih tačaka mi nećemo odustati i prepustiti se sitnim dogovorima nauštrb građana.

Do nas je❗

#5do12
#VISOKO2020