Asocijacija ginekologa BiH reagovala na navode o zlostavljanju pacijentica u Zenici

U povodu objave priloga kojim se doktor specijalista ginekolog optužuje za neprimjerene preglede pacijentica, emitovan na Al Jazeera Balkans, koji je zgrozio bh. javnost, reagovala je Asocijacija Ginekologa u BiH.

Reakciju prenosimo u cjelosti.

“Ovakav vid izvještavanja u javnom prostoru je atak na našu profesiju i držimo da je nedopustivo da se bilo čiji identitet javno objavi i dovede u vezu sa ovako

teškim optužbama, bez da je prethodno pokrenut i sproveden postupak utvrđivanja odgovornosti doktora za optužbe koje mu se stavljaju na teret.
Naglašavamo da Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH propisuje jasne procedure utvrđivanja postojanja seksualnog uznemiravanja posredstvom Agencije za ravnopravnost spolova kao i sankcije za počinitelja, koje dalje provode tužilaštva i drugi organi u okviru svojih nadležnosti. U konkretnom slučaju, nije podnesena nikakva prijava od strane pacijentica protiv doktora specijaliste ginekologa nadležnim organima, pa postupak utvrđivanja odgovornosti nije ni pokrenut.
Asocijacija Ginekologa u BiH, osuđuje svaki vid odstupanja od propisanih procedura i standarda ginekoloških pregleda, međutim, nedopustivo je da bilo čiji identitet bude javno objavljen i doveden u vezu sa najtežim optužbama prije nego se na zakonom propisan način utvrdi osnovanost takvih optužbi, kao i odgovornost lica čiji se identitet do tog trenutka štiti”, naveli su u saopštenju.