BISERKA HALILOVIĆ: ZA RJEŠAVANJE ROMSKIH PROBLEMA PRESUDNA JE UKLJUČENOST I SARADNJA SA INSTITUCIJAMA

Međunarodni dan Roma obilježava se 8. aprila od 1971. godine, kada je održan prvi Svjetski kongres Roma u Londonu, a predstavnici Roma iz 25 zemalja osnovali su Romsku uniju. Tada su izabrani romska zastava i službena himna i odlučeno je da se izmijene svi uvredljivi nazivi njihovog naroda sa riječju Rom što u prevodu sa romskog jezika znači čovjek. Mi smo razgovarali sa aktivisticom UG ORI „Budi mi prijatelj“, Biserkom Halilović o problemima sa kojima se suočavaju pripadnici ove populacije i o načinima njihovog rješenja.

„To je za nas značajan datum, datum kada je za romsku himnu proglašena pjesma „Đelem-đelem“, a ustanovljena je i zastava sa tačkom kao centralnim simbolom. Ovaj kongres je prvi put na jednom mjestu okupio intelektualce iz reda romskog naroda, koji su na tom skupu dali preporuke za organiziranje romskog naroda te kao svoj cilj definirali okončanje rasizma, diskriminacije i egzila“- priča na Biserka Halilović.

Iako su ostvareni brojni pomaci, s ciljem punog uključivanja Roma u sve društvene tokove, prvenstveno u kontekstu uspostavljanja zakonodavnog i institucionalnog okvira, Romi u BiH se i danas suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, te je potrebno nastaviti aktivno djelovanje u tom pravcu, na svim nivoima vlasti u BiH i obezbijediti bolji pristup u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.

„Problemi su brojni, polako ih rješavamo, a zaista su brojni. Tu su problemi vezani za stambeno zbrinjavanje, zdravstvo, mnogo je djece koja nisu uključena u obrazovni sistem, te samim tim nemaju ni zdravstveno osiguranje. Nažalost, imamo podatak da 60 posto Roma koji žive u Visokom nisu zdravstveno osigurani, uglavnom su to djeca i žene. Imamo problema i u obrazovanju, zapošljavanju gdje možemo reći da imamo skoro 95 posto Roma koji nisu zaposleni, to je za nas jedan od najcećih problema koje ćemo polako rješavati zajedno sa našom Gradskom upravom Visoko i ostalim institucijama“- izjavila je Biserka Halilović.

Ovaj dan je prilika da se osvrnemo na položaj Roma u našem društvu, ali i budemo sudionici u stvaraju tolerantnog i ravnopravnog društva u kojem će rasti mlađe generacije.

„Ovom prilikom pozivam sve Rome da se što više aktiviraju i uključuju u društvo. Svim Romima čestitam Međunarodni dan Roma, a najučinkovitiji način za unapređenje položaja romskih obitelji u BiH jeste da se osnaži romsko i proromsko civilno društvo, te da se osnaže romske zajednice koje će tada biti u stanju zbrinuti i zaštititi vlastite obitelji, a naročito djecu“- poručila je na kraju naša sagovornica.

Također, jedan od ključnih izazova za smanjenje isključenosti i povećanje sigurnosti Roma jest mijenjanje svijesti građana kao i mijenjanje svijesti onih na vlasti, kako bi prestali doživljavati Rome kao pasivnu i problematičnu populaciju jer su Romi, isto kao i svi, ljudi sa snovima o boljem sutra za sebe i svoje obitelji, s željama i nadanjima, a ponajprije s ljudskim dostojanstvom i pravom da budu poštovani.

Svim pripadnicima romske nacionalnosti, sretan Dan Roma!