DOK OMBUDSMENI I DALJE ŠUTE ‘More bit bidne, a more i da ne bidne’: Smiju li Višković i Vlada RS odustati od kriminalizacije klevete?!

Centar za humanu politiku pridružio se brojnim novinarima, civilnim aktivistima i drugima koji su od Vlade RS tražili da odustane od kriminalizacije klevete u Krivičnom zakonu.

U zahtjevu upućenom predsjedniku Vlade RS i ministru pravde navedeno je da od kriminalizacije klevete treba odustati iz razloga što već postoji zakonska zaštita od klevete koju možda treba poboljšati, kao i zbog toga da bi kriminalizacija klevete značila nazadovanje u odnosu na dostignute slobode mišljenja i izražavanja, bila bi zloupotrijebljena, izložila bi klevetnike novčanim kaznama od 80 prosječnih mjesečnih plata ili 5,5 godina zatvorske kazne i primorala tužioce da krivično gone kritičare vlasti, umjesto kriminalce u vlasti.

Da se predsjednik Vlade RS i ministri ništa ne pitaju pokazuju vladi nametnute odredbe o kriminalizaciji klevete, kao i izjava Viškovića da zakon nije konačan i da do usvajanja može biti potpuno izmijenjen, koja podsjeća na onu od Nadrealista „more bit bidne, a more i da ne bidne“.

Umjesto što predlaže kriminalizaciju klevete, bilo bi bolje da je Vlada RS predložila reformske zakone iz oblasti pravosuđa, uključujući i obećani zakon o visokim savjetima sudstva i tužilaštva Republike Srpske ili da je ukinula zakonske odredbe kojima je omogućeno da pravobranilaštva, koja za svoj rad primaju plate iz budžeta, pljačkaju stranke u sudskim postupcima.

O namjeri da se kriminalizuje kleveta ćute ombudsmeni koji su plaćeni da štite prava i slobode građana, što po ko zna koji put pokazuje da su ombudsmeni režimski ljudi i institucija koja štiti one koji ugrožavaju prava i slobode građana – navodi se u saopštenju Centra za humanu politiku, koje potpisuje predsjednik Momir Dejanović.