Donesena odluka o privremenom imenovanju UO UKC Tuzla, Nikšić: ‘Najbolji dokaz licemjerja…’

Ustavni sud Federacije BiH donio je odluku po apelaciji federalnog premijera Nermina Nikšića, koja se odnosi na privremeno imenovanje upravnog odbora Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Nikšić je pozdravio ovu presudu.
“Presudom Ustavnog suda FBiH potvrđena je argumentacija Vlade FBiH u vezi sa osnivačkim pravima nad Kliničkim centrom Univerziteta u Tuzli. Pozdravljam presudu koja je izuzetno važna kako bi se osiguralo zakonito i ustavno poslovanje ovog kliničkog centra. Presudom se staje ukraj protivustavnom djelovanju vladajuće koalicije u TK”, naveo je Nikšić.

On dalje navodi kako je današnja presuda najbolji dokaz licemjerja kvazipatriota.

“Dok javno vrište zbog zakonite procedure imenovanja sudija i jačanja institucija, braneći se navodno zaštitom ustavnog poretka, istovremeno svjesno krše Ustav da bi zaštitili uske stranačke i finansijske interese”, dodaje.

Zaključuje kako su, zbog samovolje i nezakonitog djelovanja kantonalnih vlasti u TK sve najviše trpjeli pacijenti, ali to kantonalnim vlastima u borbi za poziciju više ili koji finansijski interes više njihovih tajkuna očito nije bilo važno.

“Na vagi između života građana i ustavnog poretka s jedne strane i tajkunskih interesa s druge, u vladi TK su prednost dali ovim drugim. Toliko i o brizi za Ustav i o brizi za građane.”

Presudom je naređeno da se u roku od šest mjeseci osnivači te zdravstvene ustanove moraju upisati u sudski registar.

U suprotnom, navodi se u presudi, ukoliko ne postupe po ovom nalogu u zadanom roku, odnosno ne izvrše svoju ustavno-zakonsku obavezu, sva akta donesena od organa vlasti navedenih u tom stavu presude, u odnosu na ovu zdravstvenu ustanovu predstaju da se primjenjuju kako je definisano u stavu tri izreke presude.

Ustavni sud FBiH upozorava da bi u slučaju neizvršenja presude, odgovornost za nemogućnost daljeg funkcionisanja ovog nivoa zdravstvene zaštite u TK proizvela nesagledive štetne posljedice po građane, i njihova prava na zdravstvenu zaštitu, ali i obrazovanje studenata u okviru ostanove.

U tom slučaju, kako je zaključeno u presudi, u cijelosti je odgovornost na organima i institucijama vlasti FBiH i TK, čija je ovo ustavna i zakonska obaveza.

Također, predsjednica Ustavnog suda Aleksandera Martinović danas je u obrazloženju presude, između ostalog, navela da je premijer FBiH tom sudu podnio zahtjev za rješavanje spora između Vlade FBiH i Vlade TK u vezi sa donošenjem rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU UKC Tuzla.

Naime, premijer FBiH Nermin Nikšić je početkom decembra prošle godine podnio zahtjev Ustavnom sudu FBiH za rješavanje spora između Vlade Federacije i Vlade Tuzlanskog kantona, a vezano za imenovanje Upravnog odbora UKC-a Tuzla.

Odlučujući o zahtjevu federalnog premijera, Ustavnu sud FBiH je nakon javne rasprave donio presudu 21. maja, koja je danas saopćena.

Presudom se utvrđuje da je Vlada Tuzlanskog kantona donošenjem Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko klinički centar Tuzla povrijedila prava Vlade FBiH.

Pored Tuzlanskog kantona, svoj udio u UKC Tuzla ima i Federacija BiH. Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, donesen je Statut u kojem se federalna i kantonalna vlada navode kao osnivači UKC-a Tuzla. Međusobna prava, obaveze i odgovornosti trebale su biti definisane ugovorom koji nikada nije potpisan.

Kako se navodi u presudi, na osnovu objektivnih dokaza utvrđeno je da su Parlament FBiH i Skupština TK 2013. godine donijeli odluke o preuzimanju osnivačkih prava, kao i da su donijeli odluke o davanju saglasnosti na statut UKC-a Tuzla, međutim nije izvršen upis suosnivača u registrar društava Općinskog suda u Tuzli.

U presudi se navodi da nije završen i ugovor kojim bi se regulisala njihova međusobna prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa članom sedam uredbe sa zakonskom snagom, iako je Vlada kantona pozivala Vladu Federacije BiH na zaključenje istog. Federacija BiH je nastavila dijelom da finansira tu ustanovu iako nije upisana kao suosnivač.

U njoj je navedeno i da je Skupština kantona 31. maja 2023. donijela odluku o stavljanju van snage svoje odluke o preuzimanju osnivačkih prava.

Vlada kantona je, navedeno je u presudi, na osnovu datog ovlaštenja 11. augusta 2023. donijela odluku o privremenom imenovanju Upravnog odbora UKC-a Tuzla i od dana podnošenja trenutnog zahtjeva za rješavanje spora, ona kontinuirano donosi rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora.

– Ovakvo postupanje jednog i drugog nivoa vlasti nalažu da ovaj sud u cilju rješavanja spora naloži, u stavu dva izreke ove presude, jer je evidentno da tu spomenuti organi nisu postupali u skladu sa osnovnim i za ovu oblast esencijalnim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ali je ustavnom obavezom koja nalaže saradnju i međusobno razumijevanje i pomaganje u dobroj vjeri, radi izvršavanja ove zajedničke nadležnosti, preduzmu sve potrebne radnje i donesu neophodne akte nužne za upis ove ustanove i njeno nesmetano funkcinisanje i zakonit rad – stoji, između ostalog, u presudi.

(Vijesti.ba)