Jasmina Zubić: Neophodan je novi pristup funkcionisanja zdravstvenog sistema

Na osnovu člana 11. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH predlažem:

ZAKLJUČAK

Nalaže se Vladi Federacije BiH i nadležnom ministarstvu da do kraja 2022. godine pripremi i uputi u parlamentarnu proceduru tekst Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH kao i plan optimizacije mreže
ustanova zdravstvene zaštite.

Obrazlozenje:

Zakon o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih
zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH će kratkoročno riješiti problem u zdravstvu.
Međutim, bez sistemskin promjena u funkcionisanju zdravstvenog sistema nema
efikasnosti, dostupnosti, kvaliteta usluge, finansijske stabilnosti i izjednačavanja
prava pacijenata.

Neophodan je novi pristup funkcionisanja zdravstvenog sistema, jer se planiranje neće vršiti prema broju ustanova već prema broju stanovnika i njihovih zdravstvenih potreba. Pored toga, Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina predviđa finansijsku konsolidaciju i niz strukturalnih reformi među kojima je i reforma zdravstvenog sektora.

Vezani članci

Jasmina Zubić (SDP) učesnica konferencije „Ravnopravnost spolova kroz zajednički rad institucija vlasti: Iskustva Škotske i FBiH

Visokoin.com