Jasmina Zubić (SDP) učesnica konferencije „Ravnopravnost spolova kroz zajednički rad institucija vlasti: Iskustva Škotske i FBiH

U okviru «Sedmice ravnopravnosti» održana je konferencija u organizaciji Westminster Foundation for Democracy i Gender Centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na temu „Ravnopravnost spolova kroz zajednički rad institucija vlasti: Iskustva Škotske i Federacije Bosne i Hercegovine u Parlamentu Federacije BiH.

Ova konferencija je bila sadržana od tri panela: Rad na ravnopravnosti spolova iz perspektive parlamentarki, Uloga parlamenta u radu na pitanju ravnopravnosti spolova, te Žene u politici BiH i Škotskoj – iskustva, dostignuća i daljnji izazovi u radu na jačanju glasa žena u javnom životu.

Konferenciju su otvorili Milan Dunović, potpredsjednik FBiH, Jasna Duraković, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Methew Lawson, zamjenik ambasadora VB u BiH, Mary Ann Hennessey, šefica Ureda Vijeća Europe u BiH, te Ana Vuković, direktorica Gender centra Vlade FBiH.

Gostima su se obratili brojni panelisti, među kojima i Jasmina Zubić, zastupnica SDP BIH u Predstavničkom domu Parlamenta FBIH, koja je govorila o konkretnim iskustvima u radu Parlamenta, radu prethodnog i sadašnjeg Kluba parlamentarki, kao i iskustvima u saradnji sa NVO.U raspravi je učestvovaa i Besima Borić govoreći o potrebi kontinuiranog angažmana žena na očuvanju dostignuća ženskog pokreta u BIH, naročito danas kada se novim izmjenama Izbornog zakona predlaže urušavanje broja žena i njihovog rasporeda na listama.

U raspravi je istaknuto da Bosna i Hercegovina zauzima 68.mjesto u svijetu po zastupljenosti žena u zakonodavnoj vlasti. Konferenciji su prisustvovale i Lana Prlić, potpredsjednica SDP BIH i Selma Lučkin, potpredsjednica FOŽ SDP BIH.

Vezani članci

Jasmina Zubić: Neophodan je novi pristup funkcionisanja zdravstvenog sistema

Visokoin.com