Kazna za prosjake, ali i one koji im daju novac do 1.200 KM

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je Nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a ovim nacrtom predviđen je i efikasniji obračun s organiziranim kriminalom koji je u vezi s prosjačenjem.

Pooštravanje mjera

Kako je za „Avaz“ kazao ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, prosjačenje je prekršaj koji bilježi najveći porast, jer od ukupnog broja izdatih prekršajnih naloga za 13 godina primjene dosadašnjeg zakona, na osnovni oblik ovog prekršaja odnosi se više od 55 posto naloga.

“Podaci kojima raspolažemo bilježe čak 25 posto recidivista u činjenju prekršajnih djela. Ovo su podaci koji su nam jasno ukazali na potrebu pooštravanja kaznenih mjera. Novina u mjerama pooštravanja kazni je da se predlaže odredba stava 4., a kojom se istom kaznom za osnovni oblik kažnjavaju i prosjak i osoba koja na javnom mjestu daje milostinju u novcu”, ističe ministar Katica.

Primjer EU

Također, najavljeno pooštravanje kazni delegirano je iz dva razloga. Osnovni je oslabljivanje primarnog izvora finansiranja trgovine ljudima, a zatim usklađivanje sa Zakonom o prekršajima FBiH.

“Prema dosadašnjem zakonu, propisana kazna za prosjačenje bila je od 300 do 900 KM. Novi Zakon propisuje kaznu od 400 do 1.200 KM. Istom kaznom će se kažnjavati i prosjak i onaj koji daje milostinju. Slijedimo primjere zemalja EU. Slovenija je riješila problem prosjačenja, jer se ono potiče davanjem novca prosjacima. Kada se građani upoznaju s tim da će biti sankcionirani nakon što daju novac prosjaku, smatra se da će se broj navedenog prekršaja drastično smanjiti”, kaže ministar.

Smanjiti kriminal u KS

“Primarni cilj je oslabiti djelovanje ove vrste kriminala na području Kantona Sarajevo. Izrazito je važno, osim samog usvajanja ovog zakona, da naši sugrađani shvate važnost ovakvih mjera. Važno je da se ojača svijest o karakteru, stepenu i prisustvu oblika kriminala koji se zove trgovina ljudima. U periodu javne rasprave za ovaj zakon, nastojat ćemo da dopremo do svakog građanina i približimo stvarnu situaciju puta novca koji udjeljuju kao milostinju”, navodi Katica.