Mirza Ganić: Ova Gradska uprava na teret građana Visokog nije stavila niti jedan namet, ali zato jeste …

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Visoko gradonačelnik Mirza Ganić podnio je Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Visoko i aktivnostima Gradonačelnika kroz rad Gradskih službi uprave u 2022. godini sa izvještajem o rješavanju upravnih i vanupravnih predmeta u 2022. godini.

Izvještaj gradonačelnika Ganića prenosimo u cjelosti:

​Kazali smo ako Visočani žele manje namete, jeftinije komunalne usluge, veći razvoj privrede, veću podršku poljoprivrednoj proizvodnji, niže cijene građevinskih dozvola, veći infrastrukturni razvoj i bolju organizaciju zdravstvenog sistema glasat će za promjene.

Građani su glasali, a rezultat našeg rada sublimira se u evidentnoj činjenici da nema ni jedan namet koji je ova Gradska uprava stavila na ”teret” našim građanima, ali u 2022. godini jesmo:

• pojeftinili vodu za 20% i nastavili kontinuitet u nižoj cijeni građevinskih dozvola za 30%;

• u saradnji s Minsitarstvom za boračka pitanja osigurali smo refundaciju troškova za priključak vode, plina i el. energije, a što je omogućilo besplatne priključke za 229 korisnika na vodovodnu mrežu, za 9 korisnika na plin i za 11 korisnika na elekrtičnu mrežu;

• ukinuli plačanje paušala na mjerno mjesto za plin za sve korisnike;

• osigurali subvenciju na cijenu plina u februaru i martu 2022. godine, kako isti ne bi poskupio (naglo su se dešavale promjene cijene na više zbog rata u Ukrajini);

• ukinuli plačanje takse na isticanje firme poljoprivrednim proizvođačima;

• nastavili kontinuitet – besplatne javne rasvjete i u vangradskim mjesnim zajednicama;

• osigurali sredstva da ne poskupljuje odvoz komunalnog otpada koji je trebao poskupiti zbog veće cijene goriva, radne snage i ostalih troškova u procesu rada;

• umanjili smo naknade za zauzimanje javne površine za postavljanje ljetne/zimske bašte i kioska za prodaju štampe;

• povećali podršku poljoprivrednoj proizvodnji za pola milona konvertibilnih maraka;

• postali partner privrednicima, te u punom kapacitetu pružali podršku razvoju svih investicija u našem Gradu, a paralelno smo u budžetu planirali podršku biznisu u iznosu od 180.000KM. Na ovaj način smo podržali otvaranje novih biznisa, te podršku poljoprivrednim obrtima u cilju povećanja proizvodnje hrane;

• osigurali saradnju s međunarodnim organizacijama i ušli u projekat Visoko-Brend poduzetništva, gdje smo osigurali finansijska sredstva u iznosu cca 150.000KM;

• Pružili podršku fizičkim licima do 35. godina života koja su registrovala privrednu djelatnost/obrt, srodne djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovina/ kao osnovno zanimanje, podršku fizičkim licima – vlasnicama tradicionalnih obrta iz oblasti proizvodnje hrane, Podrška fizičkim licima – vlasnicama privrednih djelatnosti (obrt, ugostiteljstvo, trgovina) osobama sa invaliditetom od 70% do 100% koji su registrovani kao osnovno zanimanje, ženama koje su otvorile biznis u 2020 i 2021. godini i podrška Bussines plus 2022 (podrška start up koje je u 2021. godini podržao Grad da se pokrenu, a u međuvremenu su napredovali);

• Nastavili s podrškom JU Dom zdravlja Visoko, gdje su sanirana sva dugovanja, a osigurana sredstva finasnsiranje specijaliste urologa i ortopeta koji dolaze jednom sedmično u Visoko, a kako naši građani ne bi morali ići u Zenicu na preglede;

• nastavili u pružanju podrške sufinansiranja hitne medicinske pomoći, te plačanja kirije za ambulantu porodične medicine u Poriječanima;

• nabavili 4D ultrazvuk za žene;

• otvorili novu labaratoriju za 12.000 građana u Moštru;

• krenuli sa izgradnjom nove ambulante porodične medicine u Poriječanima;

• izvršili smo legalizaciju i dobili upotrebne dozvole za ambulantu na Bucima;

• osigurali novi prostor za izmještanje ambulante porodične medicine u Gračanici zbog činjenice da trenutni prostor nema adekvatnu dokumentaciju i istu u ovoj fazi je nemoguće osigurati;

• Visoko je bilo veliko gradilište, jer posao koji je urađen u oblasti infrastrukture je vidljiv golim okom. Mnogo je tu posla urađeno od pripreme specifikacija, provođenja tenderskih procedura i ugovaranja do realizacije projekata (detaljnije u izvještajima nadležnih službi).

• pokrenuli izradu urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja za ulice Alije Izetbegovića i ulice Čaršijska, što spade u red historijskih projekata;

• omogućili stanovnicima Liješeve i Orašca priključak na vodovodnu mrežu

• osigurali dodatna sredstva JU Za predškolski odgoj i obrazovanje kako ne bi došlo do poskupljenja usluga krajnjim korisnicima;

• omogućili smo besplatne udžbenike za prvačiće, stipendije za sve studente i nagrade za nadarene studente, kao i stipendije nadarenim učenicima osnovnih i srednjih škola;

• prvi put realizovali podrška Javnoj kuhinji u našem Gradu;

• dodjelili finansijska sredstva udruženjima koja okupljaju osobe sa invaliditetom;

• osigurali sredstva za nabavku senzora djeci i studentima koji boluju od šećera;

• nastavili s podrškom Centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama i redovna isplata svih tranši;

• sufinansirali troškove vantjelesne oplodnje;

• primili smo sve volontere na pripravnički staž u Gradsku upravu koji su zadovoljavali uslove konkursa;

• nastavili s pružanjem podrške Udruženju srce za djecu oboljelu od raka;

• finansijski podržali projekte udruženja koja okupljaju mlade;

• upriličili prijem najboljih studenata i učenika generacije u kabinetu gradonačelnika s uručenjem prigodne nagrade;

• podržavali najbolje sportiste i sportiste na međunarodnim takmičenjima;

• povečali sredstva za sportske klubove koji se takmiče u ligama, te održali kontinuitet podrške za Gradsku nogometnu ligu. Za kulturne i sportske manifestacije izdvojili smo 128.000 KM, a direktno u sport smo usmjerili 280.000 KM za klubove koji se takmiče u ligama;

• našim socijalno ugroženim građanima osigurali 20 plastenika;

• za Visočko ljeto osigurali smo jeftinije štandove za 15%, besplatan parking za sve građane i goste, besplatne štandove porodicama šehida i poginulih boraca i RVI;

• pružili snažnu podršku kulturi kroz Udruženja građana KUD, LIKUM, ARS Tragovi, Preporod, ali i putem naših Javnih Ustanova ;

• nastavili pružati snažnu podršku vjerskim zajednicama gdje smo na godišnjem nivou izdvojili 87.000 KM;

• novim bužetom predvidjeli smo podršku djeci koja imaju hronična oboljenja i poteškoće u razvoju i novčane poklone za svako rođeno dijete;

• uložili značajna sredstva u Muzej Grada Visoko, Muzej Franjevačkog samostana i izložbeni dio u crkvi Svetog Prokopije u cilju stvaranja uslova za dolazak tuirsta;

• dodijelili zemljište Fondaciji Arheološki park za dodatni parking prostor na Ravnama;

• nabavili i instalirali bungalove na izletištu Ada i Goranima, te osigurali dodatna sredstva za uređenje Planinarkih domova i kuća, kao i Lovačkih domova;

• osigurali nikada veća ulaganja u zaštitu i spašavanja naših građana, te nabavili opremu za profesionalnu vatrogasnu jedinicu, proveli postupak javne nabavke i potpisali ugovor z isporuku novog navalnog vozila za potrebe urbane sredine i padinskih dijelova grada. Posebno ističemo da je naša profesionalna vatrogasna jedinica jedna od najopremljenijih u FBIH;

• implementirali novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi sa pratećom sistematizacijom, te drugim potrebnim aktima, te raspisali javne konkurse za popunu upražnjenih radnih mjesta posebno vodeći računa o struci (geometri, građevinski inženjeri, mašinski inženjeri, pravnici, ekonomisti, arhitekti i sl.);

• svakodnevno u kabinetu gradonačelnika primali na razgovor naše građane i rješavali delegirane problem.

​Definisali smo viziju razvoja Visokog kroz razvoj infrastrukture, ali i kroz ulaganje u kulturu, sport, obrazovanje i pružanje podrke različitim kategorijama našeg društva!

​Visoko smo reintegrirali u Kanton i Federaciju i ostvarili uspješnu saradnju koja nam je omogućila povlačenje više miliona finansijskih sredstava za naš Grad, a sve u cilju poboljšanja stanja u privredi, poljoprivredi, infrastrukturi i svim drugim oblastima važnim za život, rad i privređivanje.

​S poštovanjem, GRADONAČELNIK GRADA VISOKOG
Mirza Ganić