NA SNAGU STUPIO ZAKON KOJIM SE UVEĆAVAJU INVALIDNINE ZA 70% U FBIH

U Federaciji Bosne i Hercegovine od danas počinje primjena zakona kojima se invalidnine povećavaju za 70 posto.

Informaciju je na svom Twitteru nalogu podijelio Irfan Čengić, koji je sa Jasminkom Kapićem bio predlagač izmjena zakona.

“Danas 1. aprila počinje primjena zakona kojim se uvećavaju invalidnine za 70%.

U razgovoru sa federalnim ministrom informisan sam da su sredstva osigurana i da će aprilska invalidnina biti uvećana, a ona se isplaćuje u maju mjesecu. Hvala svima koji su podržali ovaj zakon”, napisao je Čengić.

Dom naroda FBiH usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama socijalne zaštite, civilnim žrtvama rata i zaštite porodice sa djecom FBiH 16. februara 2023. godine.

Ovim zakonom je izmjenjen jedan član zakona kojim je izmijenjen iznos osnovice za obračun prava osoba sa invaliditetom. Umjesto nominalnog iznosa od 274KM vraćena je odredba da osnovica iznosi 80 posto minimalne plate u Federaciji BiH.

Ova odredba je izmjenama zakona izbrisana 2016. godine, što je za posljedicu imalo da iznosi ovih naknada nisu povećani od 2009. godine.