Pokrenut humanitarni broj 17023 za pomoć stanovništvu Gaze

Međunarodni Pokret Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca užasnut je količinom ljudske patnje i nastankom humanitarne katastrofe posljednjih dana u sukobima na Bliskom Istoku.

Ova situacija posebno je zabrinjavajuća nakon posljednjih dešavanja sa napadom na bolnicu Al Ahil Arab u Gazi.

“Bolnice su mjesta pomoći i utočišta. One moraju biti zaštićene. To je moralni i pravni imperativ”, poručio je generalni sekretar Međunarodne federacije Društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) Jagan Chapagain.

Timovi Palestinskog Crvenog polumjeseca, Davidove Crvene zvijezde i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa rade danonoćno na spašavanju života i pružanju pomoći stanovništvu. Profesionalci i volonteri svakodnevno rizikuju svoje živote. Tokom pružanja pomoći onima u potrebi nažalost sedmero ih je stradalo iz oba nacionalna društva.

Iz tog razloga, Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH), kao i cijeli Međunarodni Pokret, čiji je DCK BiH dio, posvećeni su nastavku pružanja zaštite i pomoći ljudima koji trpe užase nasilja kao i humanitarnim radnicima na prvoj liniji fronta.

S tim u vezi Društvo Crvenog krsta/križa BiH pokrenulo je apel za prikupljanje pomoći stanovništvu pojasa Gaze.

Pozivom na humanitarni broj 17023 donirate 2 KM sa svih operatera u BiH i učestvujete u humanoj misiji. Pomoći možete i direktnom uplatom na namjenski žiro račun 1340011130004680 otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A 71000 Sarajevo (primalac Društvo Crvenog krsta/križa BiH, Kranjčevićeva 2, 71000 Sarajevo).

Prikupljeni novac bit će usmjeren za podršku humanitarnim operacijama i osiguravanje osnovnih potreba kao što su lijekovi, sanitetski materijal, higijenski setovi i sl., posredstvom Međunarodnog Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, koji je prisutan na terenu.

Osnovna zadaća Crvenog krsta/križa je ublažavanje ljudskih patnji posebno uzrokovanih usljed prirodnih katastrofa i oružanih sukoba. Nažalost, upravo svjedočimo humanitarnoj katastrofi sa velikim brojem ranjenih, stradalih i izmještenih osoba. U nekim područjima u potpunosti nedostaje vode, hrane, struje i zdravstvene zaštite. Potrebe ljudi su ogromne i povećavat će se u narednim danima.

“Ovim putem pozivamo humanitarne organizacije, civilna udruženja, vlasti, kao i privatne i druge pravne subjekte iz Bosne i Hercegovine da se pridruže ovom apelu za pomoć kako bi naša zemlja na što bolji i organizovaniji način odgovorila na ovu humanitarnu katastrofu”, poručili su iz Crvenog križa u BiH.