Potvrđeno za BHRT: Evakuacija državljana BiH iz Gaze

Kako je za BHRT potvrdio ambasador Bosne i Hercegovine u Kairu, do sada se za evakuaciju javilo 23 bh. državljana i članova njihovih porodica.

Sve osobe koje traže evakuaciju nalaze se trenutno na području Gaze. Ambasadori i zaposlenici ambasada u Kairu i Tel Avivu su u stalnom kontaktu sa nadležnim institucijama Egipta i Izraela i redovno izvještavaju o svim promjenama na terenu.

Dodaje se da su MVP BiH i ambasade dostavili spiskove bh. državljana i njihovih porodica nadležnim organima Egipta i Izraela, te Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) kao i EU mehanizmu za civilnu zaštitu radi osiguranja evakuacije.

 

Također, MVP BiH podsjeća da su građanima na raspolaganju kontakti u ambasadama BiH u Kairu, Amanu i Tel Avivu:

Ambasada BiH u Kairu (Egipat): (fiksna linija): + (2) 02 374 99 191; kontakt telefoni (mobiteli) uposlenih u ambasadi su: ambasador dr. Sabit Subašić: +(2) 0103 047 1902; ministar-savjetnik Armin Limo: +(2) 0101 767 3304; II sekretar Alma Šahinović: +(2) 0109 751 1726; tehnički sekretar Nourhan Zidan: +(2) 0122 862 2250.

Ambasada BiH u Amanu (Jordan): + (962 6) 58 56 921; + (962 6) 58 56 924; e-mail: amman@bhembassyjo.com.

Ambasada BiH u Tel Avivu (Izrael): +972543282600; e-mail: embtelaviv@bezeqint.net.

Kako bi se pronašao način za pružanje podrške potrebno je dostaviti: ime i prezime, datum rođenja, broj putne isprave BiH, ID broj u Palestini (ukoliko osoba posjeduje), adresu boravka u BiH, mjesto boravka u Palestini (ukoliko osoba ima).