Prekinuta sjednica Predstavničkog doma PSFBiH o budžetu, nastavak sutra

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prekinuta je nakon rasprave o budžetu.

Predsjedavajuća Mirjana Marinković – Lepić je kazala kako je zaprimljen veliki broj amandmana koji će biti dostavljeni Vladi FBiH.

“Na prijedlog ministrice finansija i premijera, trebamo obaviti diskusiju i posljednjoj tački dnevnog reda kako bi se Vlada mogla očitovati na amandmane na Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta za 2023. godinu. Ova tačka će se razmatrati sutra po hitnom postupku”, kazala je.

Podneseno je ukupno 13 amandmana. Sjednica će biti nastavljena sutra u 11 sati.

Sjednica je počela u 11:30 sati, ali bilo je i pauza.