Preko pet hiljada dužnika: U FBiH pravna lica dužna više od 2,6 milijardi maraka

U Federaciji BiH /FBiH/ na kraju prvog kvartala 5.051 pravno lice imao je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksa i drugih naknada veći od 50.000 KM, a njihov ukupan dug iznosi više od 2,6 milijardi KM, dok je dug prvih 10 i dalje veći od milijardu KM /1,07 milijardi KM/.

Na kraju prošle godine 4.989 privrednih subjekta imalo je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksa i drugih naknada veći od 50.000 KM, a njihov ukupan dug bio je više od 2,7 milijardi KM, dok je dug prvih deset bio oko 1,08 milijardi KM.

Najveći dužnik je i dalje firma “Željeznice FBiH”, čiji je dug 31. marta iznosio 167.382.724 KM i manji je za oko 1,66 miliona KM u odnosu na kraj prošle godine, dok je na drugom mjestu Rudnik mrkog uglja “Kreka” sa dugom od 161.474.567 KM i veće je za oko 5,68 miliona KM, objavila je Poreska uprava FBiH.

Treći najveći dužnik po istom osnovu je rudnik “Zenica” sa dugom od 139.120.131 KM /manji za oko 5,7 miliona KM/, a među najvećim dužnicima je i rudnik “Breza” čiji je saldo duga na kraju decembra lani iznosio 122.116.464 KM /veći za oko 1,7 miliona KM/.

Sarajevsko preduzeće “Gras” duguje po osnovu poreza, doprinosa, taksa i drugih naknada 115.692.798 KM /manje za oko 622.000 KM/, Univerzitetska klinička bolnica Mostar 107.293.457 KM /veći za oko 3,7 miliona KM u odnosu na kraj decembra/, te rudnik “Kakanj” 98.610.902 KM /veći za oko četiri milion KM/.

Među 10 najvećih dužnika su sarajevska “Hidrogradnja” u stečaju čiji dug iznosi 66.637.653 KM, Željezara “Zenica” u stečaju sa dugom od 47.554.286 KM, te Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić” čiji je dug po osnovu poreza, doprinosa, taksa i naknada na kraju prvog kvartala iznosio 47.056.869 KM.