Raspisan novi tender za štampanje glasačkih listića, uvećan je za 250.000 KM

Nakon pravosnažnosti Odluke o poništenju postupka javne nabavke usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine, Centralna izborna komisija BiH danas je na 30. sjednici donijela novu Odluku o nabavci usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine (ponovni postupak nabavke).

Procjenjena vrijednost nabavke je približno 1.370.000 KM bez PDV-a, odnosno približno 1.600.000 KM sa PDV-om za zaključenje okvirnog sporazuma, a za štampanje glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine će se zaključiti ugovor na osnovu ovog okvirnog sporazuma na vrijednost 1.282.000 KM bez PDV, odnosno 1.500.000 KM sa PDV i izvršit će se primjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci, u skladu sa odredbama člana 21. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama, iz razloga što ni jedna ponuda nije dostavljena do krajnjeg roka za dostavu ponuda u otvorenom postupku, i uslovi za ugovor nisu promijenjeni u odnosu na uslove iz prethodnog postupka.

U ponovnom postupku nabavke usluga štampanja i pakovanja glasačkih listića za Lokalne izbore 2024. godine vrijednost nabavke je povećana za oko 250.000 KM.

Vezani članci

CIK BiH: Objavljen Javni konkurs za predsjednike i zamjenike biračkog odbora

Visokoin.com

CIK odgovorio: Ko ima pravo na biračke odbore?

Visokoin.com

Eldin Ganić nosilac liste GO SBiH za Gradsko vijeće

Visokoin.com

Kemal Kardaš pristupio Demokratskoj fronti

Visokoin.com

Rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima ističe 24. maja

Visokoin.com

CIKBiH utvrdio: Naknade za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora povećane na 400 i 200 KM

Visokoin.com