Skupština ZDK raspravljala o koridoru Vc

Nakon dvoiposatne rasprave, zaključeno je kako se prilikom donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja – “Autocesta na koridoru Vc“, obavezno treba uvažiti postojeća prostornoplanska dokumentacija ZDK-a i njegovih općina.

Kantonalni Zavod za urbanizam i prostorno uređenje, koji će štititi interese kantona i lokalnih zajednica, zadužen je da zajedno sa predstavnicima općina, sa Ministarstvom prostornog uređenja FBiH razmotri razloge odstupanja od prvobitne trase Autoceste na koridoru Vc, kako bi se nakon usvajanja federalnog Prostornog plana izvršila zakonska obaveza usaglašavanja Prostornog plana ZDK-a sa planom višeg reda.

Posebne primjedbe na ponuđeni Prijedlog imali su predstavnici općina Doboj Jug, Žepče i Zenica.

(VisokoIN/Fena)