Snježne padavine razlog su novih problema u Gradskom vijeću Zenica

Snježne padavine razlog su novih previranja u Gradskom vijeću Zenica. Ko je odogvoran i zašto se još uvijek nije potpisao ugovor o održavanju lokalnih i nekategoriziranih cesta sa ovog područja pitanja su koja su zeničke vijećnike okupile na hitnu sjednicu. Iako je donesen zaključak o interventnom održavanju, i dalje ostaje nepoznanica ko će isto potpisati?

Snijeg u novembru iznenadio je Gradsku upravu Zenica koja još nije sklopila ugovore o održavaju lokalnih i nekategoriziranih cesta sa ovog područja. Zbog toga su brojni mještani i izletnici proteklog vikenda ostali uskraćeni za pristup gradskim cestama.

Anketa:

Zna se ko najviše ispašta, građani, ali po meni, gradonačelnik, nažalost, mislim da je o tome trebao da vodi računa na vrijeme.

Građani najviše ispaštaju, a uvijek je vlast kriva.

Građani normalno, ali politika je sve, sve je politika da bi srušili načelnika.

Zna se ko je odgovoran, ovi na vlasti, ko će drugi, nisam ja odgovoran.

U ovakvu situaciju došlo se zbog procedura javnih nabavki, ali i loše procijenjene vrijednosti od nadležnog sektora. Pitanje je i zašto se nije reagovalo ranije jer donošenje odluke o izboru ponuđača i zaključenju ugovora, kako sada stvari stoje, neće biti moguće prije januara naredne godine.

„Naime u prethodnom procesu javne nabavke ponude ponuđača koji su konkurisali za dodjelu ovog posla bile su puno veće od budžeta ugovornog organa prema zakonu o javnim nabavkama postupak se mora poništiti i pokrenuti nova procedura“, kaže Selver Keleštura, sekretar Gradske uprave Zenica.

„Nije se reagovalo iz razloga što znamo da je početkom 8. mjeseca bio raspisan tender za zimsko održavanje i kad je pao taj, kad je poništen ponovo je raspisan drugi, zasto se nije reagovalo, ne znam u kojem smislu, na koji način, ali evo nije ni sada kasno“, navodi Denan Pašalić, predsjednik Kluba vijećnika BHI-KF u GV Zenica.

A reakcije su stigle sa prvim snijegom i to prijedlogom zaključka da se potpiše ugovor sa izvođačima radova sa kojima Grad već ima javno-privatno partnerstvo. No, iako je usvojen, nisu svi vijećnici bili spremni podržati ovaj zaključak.

„Zato što smo dovedeni u situaciju da rješavamo ad hoc probleme koje je u svom regularnom radu trebala riješiti gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom i službama resornim. Ustaljena je praska postala u radu ovog vijeća, gradske uprave i gradonačelnika da se generišu problemi i kada se oni više ne mogu riješiti onda se prebacuje odgovornost na gradsko vijeće“, smatra Faruk Hodžić, vijećnik SDA U GV Zenica.

Iako je donesen zaključak, ostaje nepoznato ko će biti potpisnik ovakve odluke, budući da je prvi čovjek ovog grada i šef Gradske uprave Fuad Kasumović, koji je predložio zaključak, izjavio da istu neće potpisati jer je, kako kaže, nelegalna.

federalna.ba