Telemach preuzima još jednog domaćeg kablovskog operatera: Konkurencijsko vijeće BiH zaprimilo prijavu

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine zaprimilo je Prijavu koncentracije privrednog subjekta Telemach ВН Društvo za pružanje usluga u oblasti telekominikacija d.o.o. Sarajevo.

Kako se navodi, Telemach BH ima namjeru sticanja pojedinačne kontrole nad privrednim subjektom “ТХ ТV” d.o.o. za telekomunikacije Tuzla.

Predmetna koncentracija, prema podacima iz Prijave koncentracije, ćе imati efekat па maloprodajnim tržištima fiksne telefonije, fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i distribucije medijskih sadržaja na teritoriji Тuzlanskog i Zeničko – dobojskog kantona, prenosi Akta.ba.

Konkurencijsko vijeće poziva sve zainteresovane privredne subjekte koji djeluju na navedenim relevantnim tržištima, kao i na drugim tržištima na kojima bi predmetna koncentracija mogla imati efekat, te druge institucije ili udruženja koje imaju relevantna saznanja о navedenim tržištima da mogu dostaviti pisane primjedbe i mišljenja putem e-maila: kontakt@bihkonk.gov.ba.