Tržište osiguranja u FBiH: Isplaćeno 317 miliona KM šteta, 37 miliona više nego godinu ranije

Društva za osiguranje u Federaciji BiH zadržala su u prošloj godini rast premije u procentima koji su slični onima iz predpandemijske 2019. godine. S druge strane, primjetan je značajan rast riješenih odnosno isplaćenih šteta koje su na kraju 2022. godine na tržištu Federacije BiH iznosile 317,4 miliona KM što je za 13,3 posto ili nominalno za 37,2 miliona KM više nego godinu ranije.

Generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u FBiH Ermin Čengić rekao je Feni da je to udruženje u više navrata tokom posljednjih mjeseci ukazivalo javnosti, ali i nadležnim organima i regulatoru tržišta na činjenicu inflatornih kretanja koja su rezultirala porastom troškova društava za osiguranje kroz povećanje troškova šteta, dok istovremeno cijena najzastupljenije vrste osiguranja, obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (AO) nije mijenjana od 1998. godine.

Pritisak na fondove za isplatu šteta, kako je naglasio Čengić, može dovesti u pitanje i njihovu adekvatnu isplatu što je u direktnoj suprotnosti sa interesima klijenata, osiguranika i oštećenika.

“Posebno napominjem da je nakon povećanja jedinstvene osnovice za izračun premije AO u Republici Srpskoj razlika u cijeni između tržišta dva entiteta oko šest posto u korist RS. Nadamo se da će uskoro doći do usklađivanja i nivelisanja te da će i na tržištu Federacije biti uvažen faktor inflacije te povećanih troškova kod društava za osiguranje, a također i da će doći do regulisanja pitanja adekvatnosti kapitala za društva iz RS koja posluju u FBiH i koja su u tom smislu u povlaštenom položaju u odnosu na društva sa sjedištem u FBiH”, naveo je Čengić.

Napomenuo je da je tržište osiguranja u Federaciji BiH u toku 2022 godine ostalo stabilno unatoč brojnim izazovima poput inflacije, poremećaja cijena i drugih faktora te kontinuirane političke i ekonomske nestabilnosti.

U Federaciji BiH trenutno posluje deset društava za osiguranje i jedno društvo za reosiguranje koja imaju sjedište u Federaciji BiH, te osam društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj i Distriktu Brčko, a koja djeluju putem podružnica u FBiH.