U TUZLANSKOM KANTONU POČINJE RADITI 70 DOKTORA KOJI SU BILI BEZ POSLA

U zdravstvenim ustanovama u Tuzlanskom kantonu počinje sa radom 70 doktora medicine, a sredstva za njihovo zapošljavanje osigurali su Federalni zavod za zapošljavanje i Zavod zdravstvenog osiguranja TK.

Naime, na današnjoj sjednici Vlada TK je dala saglasnost na Program unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2024/2025. godinu, kroz omogućavanje pružanja većeg obima zdravstvenih usluga putem angažmana dodatnog stručnog kadra – doktora medicine.

– Cilj programa je poboljšanje zdravlja stanovništva i zadovoljstvo korisnika zdravstvene zaštite na području TK – kaže Melika Saračević, sekretarka Ministarstva zdravstva TK.
Zavod zdravstvenog osiguranja TK zadužen je da u planskim dokumentima za 2024. godinu i 2025. godinu obezbijedi ukupno 2.268.000 KM za finansiranje pomenutog programa za angažman 70 doktora medicine, što iznosi do 2.700 KM mjesečno po angažiranom doktoru.

– Dio novca osigurao je Federalni zavod za zapošljavanje, ali taj iznos nije bio dostatan te je ZZO TK zadužen da osigura ostatak potreban za povećanja standarda zdravstvene zaštite. Javni poziv je provela Služba za zapošljavanje TK i izvršen je izbor 70 ljekara, koji su bili nezaposleni na dan 31. decembra 2023. godine.

Finansiranje programa počinje od 1. juna i trajat će godinu dana – kaže Almira Hurić, pomoćnica direktora ZZO TK.