UO KCUS-a pokrenuo proces smjene Sebije Izetbegović

Upravni odbor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (UO KCUS) usvojio je na današnjoj sjednici odluku o smjeni aktuelne generalne direktorice KCUS-a Sebije Izetbegović.

Jedna od ukupno devet tačaka dnevnog reda bila je Prijedlog odluke o pokretanju postupka za razrješenje generalne direktorice Sebije Izetbegović, a koju su članovi UO usvojili.

Sada Izetbegović ima rok od osam dana za ulaganje žalbe nakon čega će UO na narednoj sjednici donijeti konačnu odluku o njenoj smjeni.

“Privremeni UO KCUS-a danas je održao prvu redovnu sjednicu. Na dnevnom redu su teme od značaja za funkcionisanje KCUS-a. Želimo naglasiti da UO poštuje princip transparentnosti u radu. Najviše interesovanje bilo je za smjenu generalne direktorice Sebije Izetbegović. U vezi s tim vas informišemo da smo pokrenuli proceduru smjene generalne direktorice KCUS-a”, rečeno je nakon sjednice.

“Član 53. statuta KCUS-a propisuje da je UO dužan razriješiti generalnog direktora i prije isteka mandata ako je između ostalog nastane neki od razloga koji po posebnim propisima dovede do prestanka Ugovora o radu”, kazala je portparolka KCUS-a Muamera Šehić u izjavi nakon sjednice.

Dodao je i da nije potrebna prethodna saglasnost federalnog ministra zdravstva o smjeni, ukoliko do nje dođe, te da će on biti informisan.

Vlada Kantona Sarajevo je prije nekoliko sedmica uputila zahtjev Vladi FBiH za smjenu Izetbegović. Naveli su da je ona više ne ispunjava uvjete za direktora jer je ostala bez akademskih zvanja.

Glavni kandidat za v.d. direktora KCUS-a je hirurg iz ove zdravstvene ustanove Alen Pilav.