UPFBiH: Jednokratna novčana pomoć je jeftin predizborni potez, potrebno trajno rješenje

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) uputilo je pismo Vladi Federacije BiH u kojem traže konsultacije u vezi sa Uredbom o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom. Kako su naveli, Uredbu smatraju “lošim prijedlogom i jeftinim predizbornim potezom”.

“Vlada FBiH bi Uredbu trebala razmatrati na sjednici u četvrtak, a iz UPFBiH su za njeno donošenje saznali iz medija, iako su za donošenje ovakve vrste odluka obavezne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH. Donošenje Uredbe nije sporno samo iz formalno-pravnih, nego i suštinskih razloga”, istakli su iz UPFBiH.

Kako su naveli, ovim potezom “Vlada FBiH želi prikupiti jeftine političke poene uoči izbora”.

U UPFBiH smatraju da bi Vlada FBiH trebalo da stvori uslove za povećanje svih plata, donošenjem novih zakona o doprinosima i o porezu na dohodak FBiH po hitnoj proceduri, čime bi se kroz smanjenje poreza i doprinosa povećale plate svim radnicima, što bi bilo trajno sistemsko rješenje, a ne jednokratna pomoć koja je, kako su naveli, upitna sa više aspekata.

“Uredba Vlade FBiH je problematična i niz je otvorenih pitanja vezanih za njeno donošenje. Za početak, upitno je može li Vlada FBiH svojom odlukom derogirati odredbe važećih Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak u FBiH?”, rekli su iz UPFBiH.

Dodali su kako smatraju da postoje uslovi za donošenje sistemskih rješenja upravo kroz donošenje zakona o smanjenju poreza i doprinosa, naročito ako se ima u vidu da uprkos krizi svjedočimo dvocifrenom rastu javnih prihoda, kako direktnih, tako i indirektnih.

Zbog svega navedenog, istakli su iz UPFBiH, potrebne su konsultacije socijalnih partnera o Uredbi Vlade FBiH.

“Ukoliko se održi sjednica ESV za teritoriju FBiH, UPFBiH će predložiti odluku koja će biti puno bolja za radnike, poslodavce, ali i Vladu FBiH”, poručili su.