Za četvrtak zakazana 38. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko

38. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko biće održana u četvrtak, 25. aprila 2024. godine sa početkom od 14:00 sati u Velikoj sali Gradske uprave Visoko. Prijedlog dnevnog reda 38. sjednica izgleda ovako:

1. Izvod iz zapisnika sa 37. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko

2. Izvještaji o radu, sa finansijskim izvještajem, Savjeta mjesnih zajednica Grada Visoko za 2023. godinu,
IZVJESTILAC: predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

3. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2023. godini, sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2024. godinu te Izvještaji o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2023. godini
3.1. JU Zavičajni muzej Visoko
3.2. JU Gradska biblioteka Visoko
3.3. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
3.4. JU Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko
3.5. JU Dom zdravlja Visoko
3.6. JU Centar za socijalni rad Visoko

IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, pomoćnica Gradonačelnika, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

4. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije razvoja Grada Visoko za period 2023-2027. godina
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, pomoćnica Gradonačelnika

5. Prijedlog odluke o dodjeli poslovnog prostora
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o uklanjanju postojeće i izgradnje nove zgrade JU Dom zdravlja Visoko
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, pomoćnica Gradonačelnika

7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utvrđivanja lokacija za zauzimanje javnih površina na području Grada Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Cjenovnika usluga JKP ”Visoko” d.o.o. Visoko
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o održavanju putnih prelaza na području Grada Visoko za 2024. godinu
IZVJESTILAC: Alma Bašić, pomoćnica Gradonačelnika

10. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:
10.1.P rijedlog zaključka o izjašnjenju na pravo preče kupovine za nekretninu k.č. 4874 KO Visoko
IZVJESTILAC: Fadil Mostić, pomoćnik Gradonačelnika

11. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području Grada Visoko u 2023. godini i utvrđivanju prijedloga mjera za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta, sa posebnim osvrtom na stanje u oblasti za zapošljavanja
IZVJESTILAC: Suada Koljenović, p.o. pomoćnica Gradonačelnika

12. Informacija o socijalnom stanju stanovništva Grada Visoko u 2023. godini
IZVJESTILAC: Amra Omerbegović, pomoćnica Gradonačelnika i predstavnik JU Centar za socijalnirad Visoko

13. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Grada Visoko za 2023. godinu
IZVJESTILAC: predsjednica Zdravstvenog savjeta Mirzeta Burko

14. Vijećnička pitanja i inicijative