Zakoni o smanjenju PDV-a i ukidanju akciza na čekanju

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je u prvom čitanju izmjene zakona o PDV-u kojim bi se stopa sa 17 posto smanjila na pet posto za osnovne životne namirnice. Sada slijedi amandmanska procedura, a nakon toga usvajanje u drugom čitanju. Zakon o akcizama ponovo je poslan na usaglašavanje, dok se o evropskim zakonima odbilo raspravljati.
I bez obzira na enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, građani Bosne i Hercegovine još će neko vrijeme sačekati da političari konačno pokažu za čije interese rade.

Ovo što se dosad moglo vidjeti je izostanak volje za rješavanjem važnih problema. I današnja rasprava vodila je ka tome da predoložene izmjene zakona o PDV-u nisu u skladu sa Ustavom, kao i da će eventualno usvajanje dovesti do smanjenja prihoda u budžetu.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine poručili su da je Zakon u ovakvom obliku neprovodiv, te da nije u skladu s direktivama Evropske unije.

Delegati iz SNSD-a u Domu naroda najavili su da će amandmanski djelovati na izmjene Zakona o PDV-u, u smislu da će predložiti nultu stopu PDV-a za osnovne životne namirnice.

I ukidanje akciza na gorivo ponovo je poslano na usaglašanje za skraćeni postupak. Za hitnost postupka nije bilo entiitetske većine, protiv su bila četiri delegata iz Republike Srpske. No, kako su pojedini delegati kazali, ni za akcize, a ni za PDV- ne postoji politička volja.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, kojim bi se povećale plate državnim službenicima, bio je povod rasprave delegata Dušanke Majkić i Zlatka Miletića. Majkić je dovela u pitanje hitnost postupka, naglašavajući da za plate i naknade državnih službenika nema novca. Pale su i teške riječi i optužbe.