Zašto inteligentna djeca imaju problem sa koncentracijom?

Istraživanje koje je sproveo “University College” u Londonu zaključilo je da su najinteligentniji ljudi oni koji su često smeteni i skloni gubljenju fokusa sa svakodnevnih stvari. To je jednako primjenjivo i na inteligentnu djecu, koja su rastresenija od svojih vršnjaka sa prosječnim IQ.

Djeca sa visokim intelektualnim kapacitetom imaju veće poteškoće sa koncentracijom, a to je djelimično posljedica hiljade ideja koje istovremeno kruže njihovim malim mozgovima.

Inteligentna djeca su rastresenija

Pomenutu studiju objavio je „Journal of Neuroscience“ još 2011. godine. Odgovorni istraživači zaključili su da su najinteligentniji ljudi ujedno i najrastreseniji.

Iako se može činiti pomalo nedosljednim, upravo je rezultat viška neurona ono što inteligentnoj djeci sprečava održavanje koncentracije.

Prema koautoru studije Rajotu Kanaiju, vjerojatnije je da će ti ljudi biti ometeni drugim idejama koje im se vrte u mislima koje nisu povezane sa situacijom u kojoj se nalaze.

Istraživanje je analiziralo 145 učesnika starosti od 18 do 32 godine, a rezultati su pokazali da postoje razlike u mozgu između onih koji su mogli da zadrže pažnju i onih koji su imali poteškoća s tim.

Uočili su da je broj neurona u gornjem temenom režnju lijeve hemisfere obrnuto povezan sa sposobnošću koncentracije. Dakle, što je veća količina sive mase u tom području, to je veći stepen distrakcije.

Kako mozak sazrijeva, određene nervne veze se uništavaju, dok druge jačaju. Taj fenomen se naziva “sinaptičko obrezivanje” i to je ono što omogućava bolju koncentraciju na neku radnju.

Iz tog razloga, istraživači tvrde da se dječiji mozak lakše ometa nego odrasli, zbog većeg broja neuronskih veza u gornjem tjemenom režnju, prenosi Index.hr.

Karakteristike djece sa većim intelektualnim sposobnostima

Inteligentna djeca su ona čije su kognitivne sposobnosti veće od očekivanih za njihov uzrast. Ova djeca obično ostaju neprimijećena, jer im ocjene često nisu tako dobre.

Čak im je i dosadno na časovima, ne pronalaze motivaciju u predmetima, a takođe se lakše daju omesti.

Još neke karakteristike inteligentne djece

Ova djeca vrlo brzo uče, energična su i obično imaju vrlo raznolik i širok vokabular za svoj uzrast.

Imaju izvanredno pamćenje, a njihovo razmišljanje je intuitivno, apstraktno i složeno.

Ona vole zagonetke i brojeve, znatiželjna su i kreativan. Često postaju nestrpljiva kada vide da drugi napreduju sporije od njih.

Osim toga ova djeca su vrlo živahna, ali i veoma osjetljiva.

Vezani članci

Roditeljska dilema: Kada je pravo vrijeme za početak pranja zuba kod beba?

Visokoin.com

Koliko sna je dovoljno djeci

Visokoin.com

Dječiji brakovi: “Dokaz nevinosti” i “Jedna usta manje za hraniti”

Visokoin.com