ZDK: “Čuvari” traže zaštitu zraka, a Vlada čisti smeće

Prema podacima Čuvara zraka u posljednje četiri godine Fond za zaštitu okoliša FBiH uplatio je Zeničko – dobojskom kantonu više od 20 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka…

Piše: Rubina ČENGIĆ

Iako je na području Zeničko-dobojskog kantona godinama najveći ekološki problem zagađen zrak, Vlada tog kantona ne izdvaja sredstva za projekte s ciljem smanjenje zagađenja ili zaštitu zraka. Stoga su Čuvari zraka, neformalna grupa građana iz Zenice, od Vlade Ze-do kantona zatražila da kod dodjele grantova nevladinim organizacijama koje rade na zaštititi okoliša uspostavi poseban lot ili grant-liniju za zaštitu zraka.

– Naše analize su pokazale da je u posljednje četiri godine Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH uplatio Zeničko-dobojskom kantonu više od 20 miliona KM naknada za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka… Od tih sredstava je u posljednje četiri godine putem javnih poziva utrošeno 5,3 miliona KM na projekte za zaštitu okoliša, upravljanje otpadom i čišćenja vodotoka, ali od 2017. do 2020. godine nema niti jedan značajniji projekat za smanjenje zagađenosti zraka u ZDK i Gradu Zenica, kažu iz inicijative Čuvari zraka koji su u proteklim mjesecima organizovali ulične akcije i razne druge oblike dozvoljenog javnog pritiska.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije BiH je u vrhu po broju umrlih od posljedica izazvanih zagađenim vazduhom, a prema Godišnjem izvještaju o kvalitetu zraka u FBiH, koji svake godine izrađuje Hidromeorološki zavod FBiH, kvalitet zraka u Zenici je opasno narušen visokim koncentracijama sumpordioksida i lebdećih čestica.

Opasno po život
Narušen je u mjeri u kojoj ozbilno može narušiti zdravlje ljudi. Vrlo visoke koncentracije navedenih polutanata su evidentne na svim mjernim mjestima u i oko grada. Ovo se odnosi i na godišnje prosjeke i na broj dozvoljenih prekoračenja satnih, odnosno dnevnih koncentracija, pišeu izvještaju (http://www.fhmzbih.gov.ba/latinica/ZRAK/izvjestaji.php ).

I iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane već godinama apeliraju na sve aktere u Zeničko-dobojskom kanotnu koji imaju zadaću i javnu odgovornost brinuti za kvalitet zraka i zdravlje stanovništva da rade timski na problemu aerozagađenja u Zenici jer su podaci do kojih je Institut došao putem istraživanja i poređenja podataka o zagađenju alarmantni i zahtjevaju reakciju u smislu razvoja strategije za djelovanje u cilju zaštite okoliša, prije svega zraka u Zenici.
Zagađenje zraka utiče na pojavu bolesti srca, moždane udare, karcinom pluća, te opći mortalitet. Jačina uzročne povezanosti je gotovo dvostruko viša za ishemične bolesti srca u poređenju s karcinomom pluća, piše u analizi Instituta (https://inz.ba/wp-content/uploads/2019/04/PROCJENA-EFEKATA-ZAGA%C4%90ENJA-NA-ZDRAVLJE-LJUDI-U-ZENICI.pdf ).

No prema podacima Ministarstva za okoliš u Vladi Zeničko-dobojskog kantona – njihov fokus je na otpadu: sredstva za projekte nevladinih organizacija dijele kroz tri lota ili grant-linije i to ukupno između 150 i 200 hiljada KM godišnje za zbrinjavanje komunalnog otpada; održavanja i sanaciju postojećih opštinskih odlagališta, finansiranjr transportnih troškova za najudaljenije opštine u odnosu na regionalnu deponiju, čišćenje obala rijeka, čišćenje i sanacije divljih deponija i, kao treći lot – poticanje izbjegavanja nastajanja otpada, selektivno prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu i obradu otpada, te korištenje alternativnih izvora energije….
Iz Eko Foruma u Zenici cijene da i te kako ima smisla mijenjati lotove i kriterije za dodjelu novca.

– Ovo kako se sada radi ne ostavlja prostora za ozbiljnije projekte koji rješavaju probleme, nema preventive, a kod dodjele novca praktično nema kriterija, mnogo je važnije da je zahtjev valjano kompletiran, da aplikanti imaju sve pečate i slično, nego šta će se raditi, a inicijativa građana Čuvati zraka ide u tom pravcu. Ze-do kanton je najzagađeniji – imamo željezaru, termoelektranu, Natronku, kućna ložišta u kojima ljude lože svašta, mnogo uglja se koristi… Iako kanton raspolaže ogromnim sredstvima, sve se svodi na podizanje svijesti. Ze-do kanton dobije oko 5 miliona KM godišnje i većina tog novca ide lokalnim zajednicama koje onda kupuju kontejnere, popravljaju ceste, a male iznose, praktično mikro-grantove dobiju različite organizacije poput karate ili tek-van-do klubove za jednokratne akcije čišćenje određenih lokaliteta koji su tri dana kasnije prljavi kakvi su i bili i pri tom nema nikakve analize učinka trošenja tog novca, a i nema ga. Mi znamo organizacije koje dobiju novac i niko od njih nema nikakve veze s ekologijom, upozorava Samir Lemeš iz Eko Foruma u Zenici, inače prodekan za naučnoistraživački rad Politehničkog fakulteta. Naglašava da Ze-do Kanton ima dobre akcione planove i da samo njih treba slijediti.