14. REDOVNA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA U ČETVRTAK 27. JANUARA

14. redovna sjednica Gradskog vijeća Visoko saziv 2020 – 2024 godina će se održati

27.01.2022. godine (četvrtak) u velikoj sali Kulturnog centra Altindag, sa početkom u 14:00 sati.

D N E V N I R ED

Izvod iz zapisnika sa 13. redovne sjednice Gradskog vijeća Visoko
2. Prijedlog Odluke o usvajanju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

3. Prijedlog Odluke o provođenju regulacionog plana “Prijeko” Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

4. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog prostora na području Grada Visoko za 2022.godinu

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

5. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

5.1 Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o dodjeli na korištenje/zakup Poreskoj ispostavi Visoko nekretnine k.č. 1613/E2 KO Visoko

5.2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za gradnju Medžlisu Islamske zajednice Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Gradonačelnika

6. Prijedlog odluke o dodjeli mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Orašac

IZVJESTILAC:Edina Ahmetović, pomoćnica Gradonačelnika

7. Prijedlog odluke o organizaciji službi Grada Visoko

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Grada Visoko

IZVJESTILAC: Gradonačelnik Mirza Ganić

9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene Cjenovnika roba i usluga JP ”Visoko Ekoenergija” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na smanjenje cijene gasa za domaćinstva

IZVJESTILAC:Edina Ferizović, pomoćnica Gradonačelnika

11. Izvještaj o realizaciji Programa rada Gradskog vijeća Visoko za 2021.godinu

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Gradskog vijeća Visoko

12. Vijećnička pitanja i inicijative